gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BORÇLU BAĞKUR EŞ VE ÇOCUKLARIN GSS KAYITLARI

4/b Borçlularının Eş ve Çocuklarının Talebi Olmaksızın 60/(g) Tescili

12 Ağustos 2015 Çarşamba 15:54
BORÇLU BAĞKUR EŞ VE ÇOCUKLARIN GSS KAYITLARI

SGK 2011/39 sayılı Genelgenin “3.11- 4/b kapsamındaki borçlu sigortalıların eş ve çocukları” başlıklı bölümünde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunması ve borçlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebi bulunmaması nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayanların, 18 yaş altı çocukları hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olduğu kişilerin talepte bulunması halinde, Kanunun 60/(g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacağı", hüküm altına alınarak 4/b kapsamındaki borçlu sigortalıların eş ve çocuklarının 60/(g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olmalarına imkan sağlanmıştır.


Aynı Genelgenin; "4.12- "4/b kapsamındaki borçlu sigortalıların eş ve çocukları" başlıklı bölümünde; yukarıda açıklandığı üzere Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalılığı başlatılanlardan yeniden  bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hak kazandığı tarihten itibaren 60/(g) bendi  kapsamındaki genel sağlık sigortalılığının sona erdirileceği, " hükmü yer almaktadır.


Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin  onbirinci fıkrasında, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin talep etmeleri ve gelir testine başvurmaları halinde, bu şartların birlikte gerçekleştiği tarih itibariyle, Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacağı, 


Aynı yönetmeliğin; 11 inci maddesinin sekizinci fıkrasında ise, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi iken talepleri üzerine Kanunun 60 ıncı maddesinin durumuna uyan fıkra veya bentlerine göre genel sağlık sigortalısı sayılanların, bakmakla yükümlü olunan kişisi olarak sağlık yardımlarından yararlanma haklarını yeniden kazanmaları ve talep etmeleri halinde, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacağı hükmü yer almaktadır. 18/4/2014 tarihinden sonra 4/b kapsamındaki borçlu sigortalıların eş ve çocuklarının yanı sıra tüm genel sağlık sigortalılarının Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı alt bendine göre bakmakla yükümlü olduğu kişilere, Kanunun 60/(c-1)  veya 60/(g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olabilmek için “Bakmakla yükümlü olunan kişilerden talep edenler için 60/1 (g) talep formu”  ile Kurumumuza ve de  gelir testi yaptırmak için  müracaat etmeleri halinde bu kapsamda genel sağlık sigortalısı olmalarına imkan tanınmıştır.


Kurumumuzdan talebi olmaksızın Kanunun 60/(c-1) yahut (g) bendi kapsamında tescili olan; Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi  kapsamındaki sigortalıların eş ve 18 yaş üstü çocuklarının bu kapsamdaki tescillerinin sonlandırma taleplerinin değerlendirilmesinde bu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadıklarının kontrol edilmesi gerekmekte olup,

-  Sağlık yardımlarından faydalanmamış olmaları halinde ilk tescil tarihinden,
- Sağlık yardımlarından faydalanmış olmaları halinde ise en son faydalandıkları ayın sonundan,
itibaren bu kapsamdaki tescillerinin sonlandırılması gerekmektedir.  
Kurumumuzdan talebi olmaksızın Kanunun 60/(c-1) bendi yahut (g) bendi kapsamında tescili olan; Kanunun 4/(b) bendi  kapsamındaki sigortalıların eş ve 18 yaş üstü çocuklarının sağlık yardımı aldığı tarihte eşlerinden yahut ana veya babalarından sağlık yardımı alma hakları var ise bu kişilerin 60/(c-1) yahut (g) bendi kapsamındaki sigortalılıkları ilk tescil tarihi itibariyle sonlandırılabilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET