gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÇALIŞABİLEN ENGELLİLERİN YÜZDE 80'İ İŞSİZ

Çalışabilen engellilerin yüzde 80'i işsiz II l Türkiye nüfusunun yüzde 13'ünü oluşturan engellilerden çalışabilecek durumda olanların yüzde 80'i işsiz durumda

19 Ekim 2010 Salı 08:38
ÇALIŞABİLEN ENGELLİLERİN YÜZDE 80'İ İŞSİZ

Çalışabilen engellilerin yüzde 80'i işsiz II l Türkiye nüfusunun yüzde 13'ünü oluşturan engellilerden çalışabilecek durumda olanların yüzde 80'i işsiz durumda. İTO'nun hazırladığı rapor; engellilerin yüzde 52'si herhangi bir sosyal güvenlik sisteminden faydalanamadığını ve sadece yüzde 45'inin temel eğitim imkânlarından faydalandırdığını da gösteriyor. Raporda; özel sektörün engelli istihdamı konusunda yeterince sosyal sorumluluk üstlenemediği eleştirisi de yapılıyor. İBRAHİM ACAR/İSTANBUL Ülkelerin kalkınmışlığını belirleyen önemli ölçütlerden biri de engellilerin istihdam oranıdır. İnsanlığın vicdanını ve milletlerin dayanışmasını da gösteren özürlü-engelli istihdamı, sanayi devriminden beri ülkelerin en önemli problemlerinden biri olarak süregeliyor. Ülkelerin eğitim ve istihdam politikalarında özürlülerin işgücüne özel bir statü verilirken, ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de engellilerin en büyük problemlerinin başında istihdam geliyor. Özürlü-engellilerin hemen bütün ihtiyaçlarını karşılayacak merkezi ve yerel sosyal politikaların temellerini oluşturacak 5378 Sayılı Özürlüler Yasası, 5 Temmuz 2005 tarihinde çıkarılarak yasalaştı. Türkiye bu yasayla; nüfusunun 8.5 milyonu yani yüzde 13'ü oluşturan 'engelli'nin hayatını kolaylaştıran önemli bir adım attı. İSTİHDAMIN YÜZDE 17'Sİ İSTANBUL'DA Türkiye ekonomisinin yarısına yakının döndüğü en büyük kentimiz istanbul, diğer birçok kalemde olduğu gibi istanbul'da da başı çekiyor. Nitekim Türkiye'deki istihdamın çok önemli bir kısmı İstanbul'da yapılıyor. 2009 sonu itibariyle 15 ve daha yukarı yaştaki kurumsal olmayan nüfusun yüzde 18.6'sını barındıran İstanbul, toplam istihdamın da yüzde 17.5'ine sahip durumda. Hal böyle olunca ülke genelindeki engellilerin büyük bir bölümü de istanbul'da yaşıyor. ENGELLİLERLE ARAMIZDAKİ MESAFE AZALMALI Hal böyle olunca; istanbul'daki tüm şirketlerin sicil kayıtlarının toplandığı istanbul Ticaret Odası, "istanbul Özürlüler İstihdam Araştırma ve Geliştirme Raporu 2009" çalışması yaptı. 360 sayfalık çalışma; 268'i çalışmayan, 232'si de çalışan olmak üzere toplam 500 engelli ile görüşülerek hazırlandı. Araştırmaya konu edilen engelli çalışanların yüzde 19,2'si hizmet sektöründe, yüzde 16'sı tekstilde, yüzde 13,6'sı kamuda, yüzde 7'si gıda sektöründe ve yüzde 6,6'sı ise bankacılık sektöründe istihdam ediliyor. Hem ülke genelindeki hem de İstanbul'daki engellilerin durumunu detaylarıyla ortaya koyan İTO araştırmasına göre Türkiye'de sayıları yüzde 8.5 milyonu aşan engellilerden çalışabilecek durumda olanların yüzde 80'i işsiz durumunda. Rapor; engellilerin yüzde 52'si herhangi M sosyal güvenlik sisteminden yararlana madiğini ve sadece yüzde 45'i temel eği tim imkânlarından faydalandırdığını da gösteriyor. Rapora göre; engellilerin çok büyük bir ekseriyeti kamuda istihdam edilirken özel sektörün engelli istihdamı konusun da yeterince sosyal sorumluluk üstlene mediği vurgulanıyor. Çalışmanın giriş bölümünde; araştırmanın özürlü-engelli olan ile olmayanlar arasındaki mesafeyi ortadan kaldıracak ve toplumsal dayanışmaya katkıda bulunacağı ifade ediliyor,' 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET