gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİKKAT ÖĞRETMENLER EMEKLİYE AYRILIRKEN SORUN YAŞAMASINLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu memurların, öğretmenlerin emeklilik hizmetlerinin hesaplanacağı HİTAP Programına gerekli bilgilerin girilmesi konusunda Milli Eğitim Müdürlüklerini uyardı. Öğretmenlerin emekli olurken gecikme ve mağduriyet yaşanmaması için bu bilgilerin sağlıklı ve zamanında girilmesi gerekiyor.

25 Ekim 2014 Cumartesi 10:54
DİKKAT ÖĞRETMENLER EMEKLİYE AYRILIRKEN SORUN YAŞAMASINLAR

DİKKAT ÖĞRETMENLER EMEKLİYE AYRILIRKEN SORUN YAŞAMASINLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu memurların, öğretmenlerin emeklilik hizmetlerinin hesaplanacağı HİTAP Programına gerekli bilgilerin girilmesi konusunda Milli Eğitim Müdürlüklerini uyardı. Öğretmenlerin emekli olurken gecikme ve mağduriyet yaşanmaması için bu bilgilerin sağlıklı ve zamanında girilmesi gerekiyor.

Memurların ve  öğretmenlerin hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgileri ve intibaklarına ilişkin olarak öğrenim durumu, unvan, askerlik, diğer sigortalılık süresi, açık süresi, itibari hizmet süresi bilgileri ile ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminat bilgilerini internet üzerinden elektronik ortama aktarılması için "HİTAP" Hizmet Takip Programı uygulamaya konulmuştur.

Bu bilgilerin 14/4/2012 görevde olan personelin, memuriyete başladığı tarihten 31/12/2014 (dahil) tarihine kadar geçen Kurumda ve kurumun dışında geçen bütün hizmetlerinin (vekil öğretmenlik hizmetleri dahil) bir tarih sırasına göre tayın, terfi, nakil ve kadro durumlarını ayrı ayrı gösterir şekilde Hizmet Takip Programının "Hizmet Bilgileri" başlığı altında yer alan "Hizmet Cetveli", eğitim bilgilerin "Eğitim Bilgileri" başlığı altında bulunan ilgili alanlara, unvan, askerlik, tazminat ve borçlanma bilgilerinin ise "Kurum Bilgileri" alanında yer alan ilgili menülere eksiksiz ve güncel haliyle 31/12/2014 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir.

Personelin, Programa aktarılan bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde ise değişikliğin yapıldığı/onaylandığı, belgenin ibraz edildiği/intikal ettiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar değişikliğin Programa girilmesi gerekmektedir.

Yine, personelin diğer sigortalılık statülerinde geçen hizmetleri [5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri (506-1479 sayılı Kanunlara tabi geçen hizmetler bu bentler kapsamında sayılmaktadır), 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında bulunan banka sandıklan veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkelerde geçen] özlük ve sicil dosyalarında mevcut ise 31/12/2014 tarihinde kadar, mevcut değil ise tespit edilerek, tespite ilişkin hizmet bildirim yazılarının Kurumunuza kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar Programın "Hizmet Bilgileri" başlığı altında bulunan "Diğer Hizmet" alanına, söz konusu hizmetlerin intibakta değerlendirilmesi sonucunda oluşan bilgilerin ise intibak olur tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar Hizmet Cetveli alanına girilmesi gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, bir çok personelin 2014 yılına ait terfi kayıtlarının, kamu idaresi içi naklen tayin giden ve kamu idaresi içi naklen tayin gelenlerin ve aylıksız izne ayrılanların bu bilgilerinin Programın hizmet cetveli alanına işlenmediği tespit edilerek Milli Eğitim Müdürlüklerini uyardı.


KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET