gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DOĞUM YAPACAK KADIN MEMUR İZİN SÜRE VE ÖRNEKLERİ

Doğum yapacak kadına analık izni, doğum sonrası süt izni, babaya babalık izni verilir. İşte örnekler....

17 Haziran 2013 Pazartesi 12:26
DOĞUM YAPACAK KADIN MEMUR İZİN SÜRE VE ÖRNEKLERİ

 Kadınmemura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftasüre ile analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalıkanalık izni süresine 2 hafta eklenir. Ancak beklenendoğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygunolduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki3 haftaya kadar Kurumda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu raporadayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analıkizin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesianalık izninin kullanılamayan bölümü doğum sonrası analık izni süresine ilaveedilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülensüre kadar izin verilir.

 Kadın memura, çocuğunu emzirmesiiçin doğum sonrası analık izni süresinin (asgari 8, azami 13 üncü haftadansonra) bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altıayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasındave günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Buna göre, ilgilinin doğum öncesiiznini doğum sonrasına aktarabilmesi için 32 nci haftada (çoğul gebelikhalinde 30 uncu haftada), sağlık durumunun uygun olduğunu tabip raporu ilebelgelendirmesi gerekmektedir. Bu durumda, yalnızca çalışılan süreler doğumsonrası iznine eklenir. Tabibin doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasına onay vermemesi halinde memurun, hamileliğin 32 nci haftasında(çoğul gebelik halinde 30 uncu haftasında) doğum öncesi izne ayrılmasızorunludur. Aksi takdirde, çalışılan sürelerin personelin doğum sonrası iznineeklenmesi mümkün değildir.

ÖRNEK 1- 02/04/2012 tarihi itibariyle 32 haftalık hamile olan bir memurun doğumöncesi 3 haftaya kadar çalışabileceğini tabip raporuyla belgelendirmesi halinde07/05/2012 tarihine kadar çalışması mümkündür. Bu durumda söz konusu memurundoğum sonrası analık iznine aktarabileceği süre 5 hafta (35 gün)olur.

Ancak, bahse konu memur 07/05/2012 tarihi yerine 23/04/2012 tarihindedoğum öncesi analık iznine ayrılması halinde doğum sonrası iznineaktarabileceği süre 3 haftayı (21 gün) geçemez.

ÖRNEK 2- 02/04/2012 tarihi itibariyle 36 haftalık hamile olan ve doğum öncesi 3 haftaya kadarçalışabilir raporu alan bir memurun 09/04/2012 tarihinde doğum öncesi izneayrılması halinde doğum sonrası iznine aktarabileceği süre 1 hafta (7 gün)olur.

ÖRNEK 3- 02/04/2012tarihinde doğum yapan memur analık izni bitimi tarihindenitibaren ilk altı ay üç saat, ikinci altı ay bir buçuk saat süt izni kullanır.

 Memura, eşinin doğum yapmasıhâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET