gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ECZACI BEDELİ ÖDENECEK LİSTESİNDE YENİ DEĞİŞİKLİK

SGK 10.09.2015 tarihinde yürürlüğe girecek “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yayınladı.

10 Eylül 2015 Perşembe 11:40
ECZACI BEDELİ ÖDENECEK LİSTESİNDE YENİ DEĞİŞİKLİK

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU 2015/37
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 10 uncu ve Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1. ve 4.4.2.maddeleri gereği “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır. Bu düzenlemeler 10.09.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Ekler için tıklayınız.
1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) eklenen ilaçlar
2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
3) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar
4) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar
5) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/H) düzenlenen ilaçlar

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET