gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EKSİK İŞÇİLİKTEN KAYNAKLANAN PRİM BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

31.05.2011 tarihinden sonra tebliğ edilen eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırılması

09 Ağustos 2011 Salı 17:57
Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırılması

Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi için 31/5/2011 tarihine kadar Kuruma müracaat edilmiş olmasına rağmen eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek 2/5/2011 tarihine kadar işverene tebliğ edilememiş olması halinde, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağının tamamı, 6111 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ödendiği takdirde, 25/2/2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmamaktadır.
Anılan Kanunda yer alan bu düzenlemelere istinaden fark işçilikten kaynaklanan ve 31/5/2011 tarihinden sonra tebliğ edilen prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin programlar tamamlanarak işletime açılmıştır.
Fark işçilikten kaynaklanan ve 31/5/2011 tarihinden sonra tebliğ edilen prim borçları, sigorta prim borçlarından ayrı olarak yapılandırılacak olmakla birlikte, söz konusu borçlar için, sigorta prim borçları için tercih edilen taksit süresi esas alınacaktır.
Buna göre, 6111 sayılı Kanundan yararlanmak üzere yapılan başvuruda sigorta prim borçları için peşin ödeme seçeneğini tercih etmiş bir işverenin fark işçilikten kaynaklanan prim borçları da peşin olarak yapılandırılacak; buna karşın başvuru formunda sigorta prim borçları için 18 eşit taksit seçeneğini tercih etmiş bir işverenin fark işçilikten kaynaklanan prim borçları 18 eşit taksit süresi esas alınarak yapılandırılacaktır.
Diğer taraftan, fark işçilikten kaynaklanan ve 31/5/2011 tarihinden sonra tebliğ edilen prim borçlarının tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, 25/2/2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmamaktadır.
Bu bağlamda, Kurumumuz zararına neden olunmaması ve Kurumumuz alacaklarının sürüncemede bırakılmamasını teminen özel nitelikteki bina inşaatı ve ihale konusu işyerlerinin Kurumumuza olan borçlarından dolayı yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin, fark işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 6111 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılmasına ilişkin yürütülen işlemler en geç 31/10/2011 tarihine kadar tamamlanacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET