gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMEKLİLERE ZAM, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TORBA KANUN AYRINTILARI

6645 sayılı Kanun ile emekli ve hak sahipleri aylıklarına Temmuz ayından itibaren geçerli olmak şartıyla artış sağlandı.

05 Nisan 2015 Pazar 07:35
EMEKLİLERE ZAM, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TORBA KANUN AYRINTILARI

Emekli maaş artış haberleri


6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. SSK ve  BağKur emeklilerine yapılan maaaş artışından memur emeklileri yararlanamayacak. 


SSK ve BAĞKUR emeklilerine Temmuz ayı ödeme döneminde yapılacak artıştan sonra, dosya bazında ödenmesi gereken tutar esas alınmak suretiyle 1000 lira ve altındaki gelir ve aylıklara 100 lira, 1000 liranın üzerindeki gelir ve aylıklara da 1100 lirayı geçmeyecek şekilde seyyanen zam yapılacak. Bu artıştan memur emekli ve hak sahipleri yararlanamayacak.


Emeklilerde 6 milyon SSK sigorta emeklisi ortalama maaşı 1.085 TL, 1.8 milyon memur emeklisinin ortalama maaşı ise 1.575 TL civarındadır. En düşük işçi emeklisi 1.035 TL maaş alırken, en düşük memur emeklisi maaşı ise 1.267 TL cebine giriyor.


Memur emeklileri katsayıda artışa bağlı olarak maaşları artacak. Memurlar 2015 Temmuz ayında toplu sözleşme gereği %3 oranında zam alacak. 


6645 sayılı Kanun ile SSK ve BağKur taban aylık alan emeklisine verilen zamdan memurların yararlanmaması beraberinde talepleri  getirmektedir. Taban aylık alan memurlarda benzer artışlarla aylıklarının arttırılmasını istiyor. 


İŞTE YASAL DEĞİŞİKLİK

MADDE 58 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 65 – 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine;
a) 2015 yılından önce bağlanmış ve 2015 yılı Ocak ödeme döneminde Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılmış gelir ve aylık tutarları, 2015 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre artırılır. Artırılan gelir ve aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla; 2015 yılı Temmuz ödeme döneminde 1.000 TL (dâhil) ve altında olanlar 100 TL tutarında, 1.000 TL’nin üstünde olanlar da 1.100 TL’yi geçmeyecek tutarda ayrıca artırılır.
b) 2015 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelere göre 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları, (a) bendinde belirtilen şekilde artırılarak ödenir.
c) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren;
1) Son takvim ayı 2015 yılının birinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler 2015 yılı Ocak ve Temmuz ödeme dönemlerinde Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve birinci fıkranın (a) bendinin ikinci cümlesine göre,
2) Son takvim ayı 2015 yılının ikinci yarısına ait olanlara bağlanacak gelirler ise 2015 yılı Temmuz ödeme döneminde 55 inci maddenin ikinci fıkrasına ve birinci fıkranın (a) bendinin ikinci cümlesine göre,
artırılarak ödenir.
d) Birinci fıkranın (a) bendinin ikinci cümlesine göre yapılacak artış tutarı;
1) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında,
2) Ölüm dosyalarında hak sahiplerinin hisseleri oranında,
3) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranına göre,
uygulanır.

e) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde artırılan gelir ve aylıklar, 2015 yılı Temmuz ödeme döneminde 55 inci maddeye göre ayrıca artırılmaz.”.

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET