gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ESKİ MEMUR YENİ MEMUR İKRAMİYESİNE SGK AÇIKLAMASI

Bazı basın organları tarafından 1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte, kamu çalışanları açısından eski memur yeni memur ayrımının başladığı, 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur olarak göreve başlayanlara emekli olduklarında emekli ikramiyesi ödeneceğine dair herhangi bir yasal düzenleme yapılmadığı yönündeki iddialar üzerine SGK aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2011 Pazar 20:34
Eski Memur Yeni Memur İkramiyesine SGK Açıklaması

  Bazı basın organları tarafından 1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte, kamu çalışanları açısından eski memur  yeni memur ayrımının başladığı, 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur olarak göreve başlayanlara emekli olduklarında emekli ikramiyesi ödeneceğine dair herhangi bir yasal düzenleme yapılmadığı yönündeki iddialar üzerine SGK aşağıdaki açıklamalarda bulundu.
 
"Buna göre, gerek 5434 sayılı gerekse 5510 sayılı Kanun kapsamında yer alan memurlar arasında emekli ikramiyesi konusunda herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce iştirakçi olan memurlar hakkında 5434 sayılı Kanun’un 89 uncu maddesine göre emeklilik ikramiye tutarları ödenmektedir. 
5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra ilk defa bu Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olan memurlar hakkında ise, 5754 sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanun’a eklenen ek 82 nci maddesine göre emeklilik ikramiye tutarları ödenmektedir. 
Bu düzenlemeler nedeniyle 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü ve geçici 4 üncü maddelerine göre aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan sigortalıların emeklilik ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme
unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usûller, ödeme unsurlarının ikramiye hesabına esas alınan oran ve/veya miktarları arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır."

Denildi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET