gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÖREVE DÖNEN ASKERLERİN SİGORTA ÖDEMELERİ İADE EDİLİR Mİ?

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olarak belirli bir dönem hizmet ettikten sonra ilişiği kesilip sonra 6191 sayılı Kanuna “GEÇİCİ MADDE 32” ile yapılan ekleme ile özlük, sosyal güvenlik ve diğer haklarımı elde edenlerden; Memuriyetten ilişiği kesilme ve tekrar göreve başlama dönemi içinde 5510 sayılı Kanunun 4/a(SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışıp bildirimde bulunanların ödedikleri primler kendilerine iade edilmelidir.

16 Mart 2012 Cuma 14:00

 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olarak belirli bir dönem hizmet ettikten sonra ilişiği kesilip sonra 6191 sayılı Kanuna “GEÇİCİ MADDE 32” ile yapılan ekleme ile özlük, sosyal güvenlik ve diğer haklarımı elde edenlerden; 

Memuriyetten ilişiği kesilme ve tekrar göreve başlama dönemi içinde 5510 sayılı Kanunun 4/a(SSK) kapsamında sigortalı olarak çalışıp  bildirimde bulunanların ödedikleri primler kendilerine iade edilmelidir.

5510 sayılı Kanunun 89. maddesi "Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında sigortalılara  kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî faiz, primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanır." hükmüne amirdir.

Anılan madde hükümleri çerçevesinde adlarına yapılan prim ödemelerinin (yersiz kaldığından)taraflarına ödenmesi gerekir.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET