gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HANGİ AYLIKLARA EK 100 TL VERİLECEK

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 81 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya malullük aylığı alanların aylıklarına 100 TL., vefat etmiş olanların aylık bağlanmış dul ve yetimlerine de 100 TL. aylık bağlama oranlarında yansıtılacaktır.

06 Mart 2014 Perşembe 23:51
HANGİ AYLIKLARA EK 100 TL VERİLECEK

6519 SAYILI KANUNUN 7 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 
 
 
22/02/2014 tarih ve 28921 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6519 sayılı Askerlik Kanunu 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci 
maddesi ile değişik 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 81 inci 
maddesi; 
 “Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolar ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çarşı ve 
mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya adi malullük aylığı ödenenlerden 
emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli 
aylıklarıyla birlikte 100 TL tutarında ayrıca ödeme yapılır. 
Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek 
primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak 
çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay 
içinde durumu T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun 
ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde 
bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır. 
 Hizmet sınıfı veya kadro unvanı itibariyle birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci 
maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; 
ikinci fıkradaki şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden 
yararlandırılır. …” hükmünü amirdir. 
Söz konusu düzenleme gereğince, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, 
uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya malullük 
aylığı alanların aylıklarına 100 TL., vefat etmiş olanların aylık bağlanmış dul ve yetimlerine 
de 100 TL. aylık bağlama oranlarında yansıtılacaktır. 
Ancak bu ödeme; 
- Makam tazminatı alanlara, 
- Vazife malullerine, 
- Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak aylık 
bağlanmamış olanlara, 
- Sosyal Güvenlik Destek Pirimi dahil herhangi bir statüde (Mülga Emekli Sandığı, SSK, 
Bağ-Kur) çalışmakta olanlara, 
Ödenmeyecektir. 
 
Bu ödemenin ilgililer hakkında uygulanması için SGK' ca çalışmalara başlanılmış 
olup, SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ DAHİL HERHANGİ BİR STATÜDE 
ÇALIŞMAYANLARIN Beyannameyi imzalayıp Mithatpaşa Caddesi 
No:7 Sıhhiye/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. 

100 TL Ek ödeme ile ilgili

selahattin sabcıoğlu
11 Mart 2014 Salı 22:35

Anayasamızın eşitlik ilkelerine göre bu verilmek istenen100TL Bütün emeklilere verilmelidir ve bu sayede bütün emekliler bir nebzede olsa nefes alır düşüncesindeyim saygılarımla

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET