gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HASTANELERİN SUT HATALARINA DİKKAT

SUT usul ve esaslarına aykırı olarak faturalandırma yapılması nedeniyle aşağıdaki hususları hatırlattı.

23 Ekim 2015 Cuma 11:04
HASTANELERİN SUT HATALARINA DİKKAT

Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü okluyu kişilerin tedavileri Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan "Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Sözleşmesi ve Usul İhsasları" hükümlerine göre yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı ödemeler Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan usul ve esaslar doğrultusunda ve global olarak yapılmaktadır.

SUT usul ve esaslarına aykırı olarak faturalandırma yapılması nedeniyle aşağıdaki hususları hatırlattı. 

1- Bakanlığın 2008/53 ve 2008/73 sayılı Genelgeleri kapsamında, servisle verilen yakın gözlem ve yapılan tedavilerin, yoğun bakım tedavisi olarak adlandırılmamasına ve değerlendirilmemesine rağmen SGK'ya 1. basamak yoğun bakım hizmeti olarak fatura edildiği.
2- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) uygulamaları kapsamında, hastanın geçmiş takiplerinin, muayene bulgularının ve radyolojik tetkiklerinin tanı kodlarıyla uyumlu olması gerekirken bu hususlara riayet edilmediği.

SGK tarafından götürü bedel tutarlarından yersiz ödeme nedeniyle kesintilere sebebiyet verilmemesi için. yukarıdaki konulara yönelik faturalandırma işlemlerinin Bakanlığımız düzenlemeleri ye SUT'ta yer ulan usul ve esaslara uygun olarak yapılması hususlarında uyardı.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET