gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞ KAZASI VE ÇALIŞMA GÜCÜNE İLİŞKİN RAPORLARIN UYGULAMASI

Sigortalı mağduriyetinin önlenmesi ve maluliyet tespitine ilişkin iş ve işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılmasını teminen sigortalıların ikamet ettikleri il/ilçelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerine veya Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Asker Hastanelerine sevk edilebilecektir.

03 Ağustos 2011 Çarşamba 10:32
İş kazası ve Çalışma Gücüne ilişkin Raporların Uygulaması

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin Sağlık hizmeti sunucuları başlıklı 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin çalışma gücü kaybı oranları ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların iş kazası sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye;
 a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,
b) Devlet üniversitesi hastaneleri,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri,
ç) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı hastanelerin bulunmaması durumunda Sağlık Bakanlığı tam teşekküllü hastaneleri,
yetkilendirilmiştir.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalıların malul oldukları iddiası ile müracaatları üzerine, sosyal sigortalar yönünden istenilen şartlara haiz olanlar, öncelikle illerinde bulunan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine, bulunmaması halinde Devlet Üniversitesi Hastanelerine, Üniversite Hastanesi de bulunmuyor ise Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Asker Hastanelerine, bunun da bulunmaması halinde il/ilçelerinde bulunan tam teşekküllü Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerine sevk edilecektir. Ancak,sigortalılarımız herhangi bir Devlet Hastanesi veya Devlet Üniversite Hastanesinde;
a) Yoğun bakımda ise,
b) Yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye nakli hayati risk taşıyor ise,
Sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yoğun bakımda veya yatmakta olduğu hastanelere sevk edilecek ve Kurum sağlık kurullarınca raporları değerlendirmeye alınacaktır.
Ancak, Başkanlığımıza yapılan yazılı bildirimlerden veya şifahi olarak alınan duyumlardan, malul olduğu iddiası ile müracaat eden ve illerinde Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi olmaması nedeniyle Devlet üniversitesi hastanelerine sevk edilen sigortalılar hakkında, söz konusu bazı üniversite hastanelerince 3 ay ile 1 yıl arasında değişen uzun süreli randevular verildiği veya hali hazırda yeterli branşın olmaması nedeniyle sağlık kurulu raporu düzenleyemeyeceklerine dair yazılı bildirimler yapıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklanan durumların tespit edilmesi halinde, sigortalı mağduriyetinin önlenmesi ve maluliyet tespitine ilişkin iş ve işlemlerin kısa sürede sonuçlandırılmasını teminen sigortalıların ikamet ettikleri il/ilçelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerine veya Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Asker Hastanelerine sevk edilebilecektir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET