gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞ MÜFETTİŞLERİNİN 2013 YILI KARNESİ

İş Müfettişleri işin yürütümü yönünden toplam 14.646 teftiş yapmış olup teftişi yapılan işyerlerinde 1.370.105 işçi ve 2.973 çırağa ulaşılmıştır.

09 Temmuz 2014 Çarşamba 17:51

İŞ MÜFETTİŞLERİNİN 2013 YILI KARNESİ

 

İş Müfettişleri işin yürütümü yönünden toplam 14.646 teftiş yapmış olup teftişi yapılan işyerlerinde 1.370.105 işçi ve 2.973 çırağa ulaşılmıştır.  İş sağlığı ve güvenliğiile işin yürütümü yönünden toplam olarak yapılan teftiş sayısı 23.504 olup,teftiş yapılan işyerlerinde toplam 2.209.565 işçi ile 3.919 çırak ve 4.320stajyere ulaşılmaktadır.

 

 

ProgramlıTeftişler

İş TeftişKurulu Başkanlığı’nca önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak gerek işin yürütümü gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden, klasik teftiş anlayışı dışına çıkılmak ve kaynakları etkin ve verimli kullanmak suretiyle; ilgili tümsosyal tarafları kapsayan, eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren,çözüm odaklı “Risk Esaslı”, İşkolu/Sektör Esaslı” veya “Alan Esaslı” programlı teftişlere başlanılmıştır.

Bu kapsamda2013 yılında işin yürütümü ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden yürütülen programlı teftişler aşağıda verilmiştir.

 

İşinYürütümü Yönünden

 • Alışveriş Merkezlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi,

 • Çağrı Merkezlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine ve Sosyal Tarafların BilinçlendirilmesineYönelik Teftiş Programı,

 • Yol Üstü Dinlenme Tesisleri İşyerlerinde Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi ProgramlıTeftişi,

 • Dokuma ve Deri Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi,

 • Havalimanlarında Çalışan İşçilerin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi,
 • Konaklama ve Eğlence İşleri İşkolunda Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine ve Sosyal Tarafların Bilinçlendirilmesine Yönelik Programlı Teftiş,
 • Gaziantep, Malatya, Elazığ ve Adıyaman Organize Sanayi Bölgelerinde Çalışma Süresinden Kaynaklanan Riskler Programlı Teftişi,
 • Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Koşullarının İyileştirilmesine Yönelik Programlı Teftiş,

 

İş Sağlığıve Güvenliği Yönünden

 • Patlayıcı Maddelerin İmalatı ile Piroteknik Mamullerin İmalatı ve Depolanmasını Yapan Üretici ve İthalatçılaraAit İşyerlerinde Risk Esaslı Programlı Teftiş,
 • Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatı İşKolunda Risk Esaslı Programlanmış Teftiş,
 • Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi,
 • Çimento, Tuğla Fabrikaları ile Taş,Mermer ve Kum Ocakları İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Programlı Sektör Denetimi,
 • Yapı İşyerlerinde Risk OdaklıProgramlı Teftiş,
 • Hidroelektrik Santrali (HES)İnşaatlarında Risk Odaklı Programlı Teftiş,
 • Bolu Organize Sanayi Bölgesi, DüzceOrganize Sanayi Bölgesi, Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Risk Esaslı ProjeTeftişi,
 • Sektörel Bazlı, Risk Esaslı, Diş Teknisyenleri Pnömokonyozu Önleme Amaçlı Programlı Teftiş,
 • Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ProgramlıTeftişi,
 • Çorum ve Merzifon Organize Sanayi Bölgelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi,
 • Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde Metal ve Kimya İş Kolunda Programlı Sektör Denetimi ve Bilecik I. ve II.Organize Sanayi Bölgelerinde Programlı Alan Denetimi,
 • Başkent Organize Sanayi Bölgesi, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi ve Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İş Sağlığı veGüvenliği Programlı Teftiş,
 • Metal İşkolunda Demir-Çelik ve Haddehane İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Programlı Teftiş,
 • Erzurum, Erzincan, Van ve Kars Organize Sanayi Bölgelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Alan Esaslı Programlı Teftiş,
 • Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Risk Esaslı İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi,
 • Metal İşkoluna Bağlı İşyerlerinde İSG Mevzuatının Teftişi,
 • Gıda İşkoluna Bağlı İşyerlerinde İSG Mevzuatının Teftişi,
 • Tekstil Kimyasalları KullanılarakÜretim Yapılan İşletmelerde Güvenli Çalışma Koşullarını Sağlamaya Yönelik Risk Esaslı Teftiş,
 • Metal İşkolunda Güvenli Çalışma Koşullarını Sağlamaya Yönelik Programlı Teftiş,
 • Tuzla Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Sitelerinde Bulunan İşyerlerinde Alan Esaslı Programlı Teftiş Projesi,
 • İstanbul ili “Büyükçekmece, Esenyurt,Beylikdüzü ve Hadımköy” Sanayi Sitelerinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinde İşSağlığı ve Güvenliği Yönünden Yapılan Alan Esaslı Programlı Teftiş,
 • İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Risk Esaslı Alan Teftişi,
 • Uşak İlinde Organize Sanayi Bölgesiİş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesine Yönelik Risk Esaslı Programlı Alan Teftişi,
 • İzmir/Aliağa ve Denizli’de Kurulu Bulunan Demir-Çelik ve Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği ProgramlıTeftişi,
 • Denizli İlinde Dokuma Fabrikalarında ve Tekstil İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi,

 

İncelenen 378 iş kazasında, iş kazası geçirenlerin %45,8’i (173) yaralanmış, %46,6’sı (176) hayatını kaybetmiş ve %7,7’si (29) uzuv kaybına uğramıştır.

 

K: ÇalışmaBakanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET