gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDENİYLE İŞ DURDURMADA YENİ DÜZENLEME

İş durdurmaya yeni düzenleme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerlerinde işin durdurulması veya işyerlerinin kapatılmasına ilişkin işlem ve uygulamaları belirli sürelere bağlayan yeni düzenleme yaptı. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelikte değişikliğe gidildi.30.10.2010

30 Ekim 2010 Cumartesi 15:32

 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre; müfettiş, işin kısmen veya tamamen durdurulmasını, işyerinin kısmen veya tamamen kapatılmasını gerektiren bir durumun varlığını raporla bildirirse, bölge müdürü raporun kendisine intikalinden itibaren 3 iş günü içerisinde toplanmak üzere komisyonu yazılı olarak toplantıya çağıracak.
 
İş, gerekirse güvenlik kuvvetlerinin de yardımıyla müfettişçe, komisyon kararına uygun olarak, en geç komisyon kararının alındığı günü takıp eden gün içerisinde durdurulacak; durdurulan bölüm mühürlenecek. İşverence, işin durdurulmasına sebep olan ve çalışanların yaşamı için tehlikeli olduğu belirtilen hususların giderildiğine dair bölge müdürlüğüne yapılan bildirim en geç ertesi gün mesai bitimine kadar ilgili İş Teftiş Grup Başkanlığına intikal ettirilecek.
 
 İş Teftiş Grup Başkanlığı en geç üç iş günü içerisinde başvuruyu inceleyecek. İnceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan noksanlıkların giderildiğinin belirtilmesi halinde, komisyon, müfettiş raporunun bölge müdürlüğüne intikalinden itibaren iki iş günü içerisinde durdurma kararının kaldırılmasına veya sürdürülmesine karar verecek. Bölge müdürü, kapatma kararını en geç komisyon kararının alındığı günü takip eden gün içerisinde bir yazıyla işyerinin bağlı bulunduğu mülki amire gönderecek.
 
Mülki amirin emri üzerine, güvenlik kuvvetlerince, çalışmadan alıkonulacak tedbirler en geç bölge müdürlüğünden gelen yazının mülki amirliğe ulaşmasını takip eden gün içerisinde alınarak işyeri kapatılacak ve mühürlenecek. İşverence, işyerinin kapatılmasına sebep olan ve çalışanların yaşamı için tehlikeli olduğu belirtilen hususların giderildiğine dair bölge müdürlüğüne yapılan bildirim en geç ertesi gün mesai bitimine kadar ilgili İş Teftiş Grup Başkanlığına intikal ettirilecek.
 
İş Teftiş Grup Başkanlığı en geç üç iş günü içerisinde başvuruyu inceleyecek. İnceleme sonucu düzenlenen raporda, kapatma kararına neden olan noksanlıkların giderildiğinin belirtilmesi halinde, komisyon, müfettiş raporunun bölge müdürlüğüne intikalinden itibaren iki iş günü içerisinde kapatma kararının kaldırılmasına veya sürdürülmesine karar verecek. Karar işverene tebliğ edilecek ve mülki amire bildirilecek.
 
Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması veva işyerinin kapatılması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte ise müfettişçe durumu ve alınması gereken tedbirlerin niteliğini belirten bir rapor düzenlenecek. Bu raporun birer örneği teftiş tarihini takip eden gün içerisinde mülki amire, teftiş tarihini takip eden iş günü içerisinde bölge müdürüne ve işverene verilecek. Mülki amirin emriyle güvenlik kuvvetlerince tehlikeyi giderecek tedbirler alınacak. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenecek ve müfettiş raporunun mülki amirliğe intikalinden itibaren bir gün içerisinde bölge müdürlüğüne gönderilecek.
 
Kaynak:Başkent Gazetesi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET