gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞİTME CİHAZLARINDA YENİ SGK TARİFESİ

SGK aleyhine işitme cihazları ile ilgili açılan dava neticesinde 11.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere işitme cihazlarına 555,00 TL olarak ödeme işlemine başlanacağı duyuruldu.

13 Eylül 2015 Pazar 06:40
İŞİTME CİHAZLARINDA YENİ SGK TARİFESİ

İŞİTME CİHAZI ÖDEMELERİ HAKKINDA DUYURU

SGK aleyhine işitme cihazları ile ilgili açılan dava neticesinde; Danıştay Onbeşinci Dairesinin 22.05.2015 tarihli ve K.2015/3139 sayılı kararı ile “...22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin eki EK-5 listesinde yer alan dijital programlanabilir işitme cihazı için 550 TL ödeme yapılacağına ilişkin hükmün iptal edilmesine” karar verilmiş olup, söz konusu karar Kurumumuza 13.08.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.


Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 25.08.2015 tarihli toplantısında “Dijital Programlanabilir İşitme Cihazı” nın fiyatı “555 TL” olarak belirlenmiştir. Komisyon kararının Resmi Gazetede yayımlanma süreci devam ettiğinden bahse konu Mahkeme kararının yasal süresi içerisinde uygulanabilmesine yönelik olarak söz konusu cihaz bedelinin Tebliğin yayımlanmasından itibaren yürürlüğe girmek ve 11.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 555,00 TL olarak ödeme işlemine başlanacaktır. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET