gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İSTİFA EDEN MEMURLAR ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA İKRAMİYE MÜJDESİ

Hatırlayacaksınız, istifa eden memurlara Mahkeme kararıyla ikramiye yolu açılınca, 2010 yılında Meclis tatile çıkmadan önce ivedi çıkarılan 5997 sayılı Kanunla eski uygulamaya dönülerek,bu durumdaki memurun ikramiyesi engellenmişti. Anayasa Mahkemesi bu defa 12.05.2011 tarihli Kararıyla yeniden istifa eden memurlar için ikramiye yolunu açtı.

15 Mayıs 2011 Pazar 03:34
İstifa Eden Memurlar Anayasa Mahkemesi Kararıyla İkramiye Müjdesi

Hatırlayacaksınız, istifa eden memurlara Mahkeme kararıyla ikramiye yolu açılınca, 2010 yılında Meclis tatile çıkmadan önce ivedi çıkarılan 5997 sayılı Kanunla eski uygulamaya dönülerek,bu durumdaki memurun ikramiyesi engellenmişti. Anayasa Mahkemesi bu defa 12.05.2011 tarihli Kararıyla yeniden istifa eden memurlar için ikramiye yolunu açtı.
Memurların ikramiye çilesine devam
Memurlar yakından izliyorlar. Anayasa mahkemesi memurlar için müjdeli bir iptal kararı vermiş ve düzenleme için Meclise süre vermişti. Bu süre geçmiş olsa bile, nihayetinde kanun çıkarılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi müjdesi memurların kursağında kalmıştı.
Memurlar ikramiye alabilmeleri için son çalışma yerlerinin kamu olması gerekiyor. Memur, belirli bir süre kamuda çalıştıktan sonra istifa edip bağımsız(Bağ-Kur) veya bağımlı(İşçi) olarak çalışmaya devam ederse, memurluktan emeklilik müracaatında bulunduğunda aylık bağlanmakta ancak ikramiye ödenmemekte. Bu düzenleme yapılırken, deneyimli memurların son dönemlerini kamuda geçirilmesi istenilmişti.
5997 sayılı Kanunla, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen yine eski uygulama sürdürülmekteydi. Bu Kanun maddesi için yine Anayasa Mahkemesine gidilmişti. Bu defa Anayasa Mahkemesi'nin 12.05.2011 tarihli kararıyla;

"5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14. maddesiyle, 8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci cümlesinin “Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve …” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE"
 
hükmedilerek yeniden istifa eden memurlara ikramiye yolu açıldı.
 
Bundan sonra süreçte top yeni kurulacak Meclis'te.

Anayasa Mahkemesi Gerekçeli Kararı açıklanmamakla birlikte büyük olasılıkla Meclise yeni düzenleme için bir süre öngörülecek. Meclis kararı da umulur ki, istifa eden memurların ikramiye alabilecek yasal düzenleme içerir. Zira yine kamuya gelebilecek yükün büyüklüğü gözönünde bulundurularak ikramiye verilmezse yine Anayasa Mahkemesi yolu açılacak ve Hukuk Devleti zedelenecektir. Şunu unutmamak gerekiyor, kamudan ayrılan her memur için yeni bir istihdam oluşturulmaktadır. Diğer taraftan zaten bu durumdaki memurların büyük çoğunluğu idareleri ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle istifa etmekteler. Bence teşvik edilmesi gereken bir konuda engel çıkarılması yerinde uygulama değildir.
 
Erdem Özgür
 
www.kamudanhaberler.com
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET