gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞVEREN PRİM BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI E-SİGORTA ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu Torba Kanun gereği 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi (SSK) sigortalıların prim borç yapılandırmasını işverenlerin e sigorta üzerinden yapmaları için duyuruda bulundu.

08 Ekim 2014 Çarşamba 13:53
İŞVEREN PRİM BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI E-SİGORTA ÜZERİNDEN YAPILIYOR

İŞVEREN PRİM BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI E-SİGORTA ÜZERİNDEN YAPILIYOR
  
Sosyal Güvenlik Kurumu Torba Kanun gereği 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi (SSK) sigortalıların prim borç yapılandırmasını işverenlerin e sigorta üzerinden yapmaları için duyuruda bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı duyuruda; 
 
Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 60 ıncı madde ile 2014/Nisan ve önceki aylardan kaynaklanan Kurumumuz alacaklarının TEFE/ÜFE-Yİ-ÜFE aylık  değişim  oranları  üzerinden  güncellenerek  hesaplanması  suretiyle  peşin  veya  taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.
 
Kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırmak isteyen işverenler en geç 31/12/2014 tarihine kadar ilgili sosyal güvenlik merkezine elden veya posta kanalıyla başvuracakları gibi başvurularını e-Sigorta kanalıyla da yapabileceklerdir.
 
Bu amaçla www.sgk.gov.tr adresinden "e-SGK" - "Diğer Uygulamalar" seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen "4-A İşveren Yapılandırma Başvuru Giriş/Ödeme Planı Görüntüleme" ekranı vasıtasıyla e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi girilmek suretiyle geçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkün bulunmaktadır.
 
Diğer taraftan, yeniden yapılandırma başvurularının e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından ilgili sosyal güvenlik merkezince yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, her bir alacak türü için ayrı ayrı olmak üzere ödeme planlarının bahse konu ekranda yer alan "Ödeme Planı Sorgula" seçeneği vasıtasıyla görüntülenmesi mümkün olacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET