gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞVERENLERCE ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞLERİ AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNDEN YAPILACAK

İstirahatli olan sigortalıların istirahatli oldukları dönemde işyerlerinde çalışıp çalışmadıklarının aylık prim hizmet belgesinin son verilme tarihine kadar Kuruma bildirilmesi yönünde Tebliğ değişikliği yapılmıştır.

13 Nisan 2013 Cumartesi 21:43

Yapılan değişikliğe göre 4/a kapsamında sigortalı olan ve kamu işyerleriyle toplu iş
sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışanlardan istirahat sürelerince işverenler tarafından aylık
prim ve hizmet belgesinde eksik gün ve kazanç bildirilmeyen sigortalılar için bu sürelere ait
çalışılmadığına dair bildirim girişi yerine geçecek, e-bildirge ekranlarına (aylık prim ve hizmet
belgesine) bir sütun eklenmiştir.
Buna göre, istirahat döneminde işverenlerce aylık kazanç ve primleri Kuruma
bildirilmeyen, anılan dönemde aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni “01-İstirahat”
bildirilenler için bu bildirim Tebliğin 5/2 maddesi hükmü gereği Çalışılmadığına Bildirim Girişi
yerine geçeceğinden ayrıca bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Ancak, kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde ve özel iş yerlerinde
çalışan sigortalılardan, istirahat dönemlerinde işverenlerince atıfet kabilinden aylık kazanç ve
primleri Kuruma tam olarak bildirilenlerin istirahatli olunan dönemde işyerlerinde çalışıp
çalışmadıklarının Tebliğin 5/1 maddesinde belirtilen aylık prim hizmet belgesine eklenen
“İstirahatli olduğu sürede çalışmamıştır” kutucuğunun işaretlenmesi suretiyle Kuruma
verileceği son tarih saat 23:59’a kadar bildirilmesi gerekmektedir.
Aksi halde “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” yapılmamış sayılacağından
işverenlere Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen hükme göre
işlem yapılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET