gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİ EMEKLİLİK İKRAMİYESİNDE SULAR DURULMUYOR

Memurun emekli ikramiyesinde işten ayrılma şartlarının 1475 sayılı Kanunun 14. maddesine bağlanması işçi ile memur arasında eşitsizlik oluşturmakta. Yazarımız Ertan KOÇ bu yazısında konuya değinmekte.

08 Haziran 2013 Cumartesi 13:34
KAMU PERSONELİ EMEKLİLİK İKRAMİYESİNDE SULAR DURULMUYOR

KAMU PERSONELİ KIDEM TAZMİNATINDA SULAR DURULMUYOR

Konuyu yakından takip edenler hatırlayacaktır; 2829 sayılı Hizmet Birleştirilmesi Kanununun 12/1 maddesinde memurun emekli ikramiye alması emekliye ayrılırken en son çalışma yerinin emekli sandığına tabi görev de olma şartı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. İptal hükmü 5 Haziran 2010 tarihinde uygulamaya başlaması öngörülmekle birlikte, bu defa 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 89/1 maddesi dayanak yapılarak kıdem tazminatı ödenmedi. Bu hükmünde Anayasa Mahkemesi tarafından da iptal etmişti.

Anayasa Mahkemesi iptalleri ile ortaya çıkan soruna çözüm bulmak amacıyla 6270 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Kanunun 89. Maddesinde yapılan değişiklikle Emekli Sandığına bağlı çalışmış olup ayrılan ve hizmet birleştirilmesi yoluyla diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanların Emekli Sandığına tabi hizmetlerine karşılık ikramiye ödenmesini kişinin iş sözleşmesinin 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına bağlanmıştır.

Bu düzenleme soruna çözüm getirmesi beklenirken yeni bir eşitsizlik oluşturmuştur. İşçiye 1475/14 madde dışında 4857 sayılı İş Kanunun 18 ve 24. Maddelerine bağlı olarak ta kıdem tazminatı verilirken, kamu personeli bu hallerde ikramiyeden yararlanamaması sonucuna götürmektedir.İşçiye tanınan 4857 sayılı Kanuna göre işverenin iş akdini ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerine dayanarak haklı sebeple derhâl fesih hakkını kullandığı durumlar hariç olmak üzere iş akdinin sona erdiği diğer tüm durumlarda ödenen tazminat memura 1475/14 madde ile sınırlandırılmaktadır.

İkramiyede yaşanan diğer bir sorun ise aylığın başlangıç tarihinde geçerli olan katsayı üzerinden ikramiyenin hesaplanması. Günümüzde bir çok emekli geçmiş yıllarda aylığı bağlandığı halde yaşanan bu süreç nedeniyle ikramiyeyi yeni elde edebilmekte. Emekli ikramiye için başvurduğunda komik rakamlarla karşılaşmakta.  

Hatta bu konuda ana muhalefet partisi tarafından verilen bir önerge bile var. İşçiler ile memurlar arasında eşitliği bozan budüzenleme arasındaki farklılık giderilir; umulur ki mağduriyetlere yol açılmaz. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET