gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAPLICA TEDAVİLERİ VE YOL GÜNDELİK ÖDEMELERİ

Kaplıca Tedavilerine Ait Yol Giderleri ve Gündelikler

15 Temmuz 2013 Pazartesi 16:40
KAPLICA TEDAVİLERİ VE YOL GÜNDELİK ÖDEMELERİ

Kaplıca Tedavilerine Ait Yol Giderleri ve Gündelikler:

- Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller ile yol, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumca karşılanmaz.
- Yol, gündelik ve refakatçi giderleri tedavi için düzenlenmesi gereken sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanır.Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.
- Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 3 (üç) işgünü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekmektedir.
- Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 3 (üç) işgünü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmemesi halinde yol gideri ve gündeliklerin ödenebilmesi için yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmayıp SUT eki EK-4/A formu düzenlenmesi yeterli kabul edilecektir.
- Ödeme işlemleri, sevk edildiği kaplıca tesisinin bulunduğu yer değil, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak yapılmaktadır.
- Raporda/ sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri Kurumca karşılanır.
- Yol giderleri mutat taşıt bedeli üzerinden ödenir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET