gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KEMOTERAPİ İLAÇLARI SGK AÇIKLAMASI

SGK, "Kemoterapi ilaçlarının teminine ilişkin düzenlemeler hastanın ilaca öncelikle tedavisinin devam ettiği hastanede erişimini amaçlamaktadır. Sigortalıların ilaca erişememesi ya da ilaçların ücretlerinin sigortalılarımız tarafından karşılanması durumu söz konusu değildir. Bu ilaçlar hastanede bulunmaması halinde eczanelerce de karşılanabilmektedir." açıklamasını yaptı.

07 Ocak 2016 Perşembe 18:17
KEMOTERAPİ İLAÇLARI SGK AÇIKLAMASI

SGK, "Kemoterapi ilaçlarının teminine ilişkin düzenlemeler hastanın ilaca öncelikle tedavisinin devam ettiği hastanede erişimini amaçlamaktadır. Sigortalıların ilaca erişememesi ya da ilaçların ücretlerinin sigortalılarımız tarafından karşılanması durumu söz konusu değildir. Bu ilaçlar hastanede bulunmaması halinde eczanelerce de karşılanabilmektedir." açıklamasını yaptı.

SGK son dönemde artan kemoterapi ilaçları hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

SGK, bazı basın yayın organlarında, kemoterapi ilaçlarının temininde Kurum uygulamaları nedeniyle zorluklar yaşandığı ve hastaların mağdur edildiği iddia edilmektedir. Kurumca yapılan düzenlemeler, hastaların bir mağduriyet doğurmadığı gibi daha kolay bir erişim ve tedavi olanağı sağlamıştır. Sigortalıların, özellikle kanser hastalarımızın tedavi sürecinde moral düzeyinin büyük önem taşıdığı, sürecin olumsuz etkilenmemesi gerekliliği bilinerek, bu ve benzeri haberlerin daha büyük özenle ve hassasiyetle yapılması gerekmektedir.

Konuya ilişkin 01.12.2015 tarihinde Başkanlığımız web sayfasında duyurulan açıklama şöyledir;

Sağlık Uygulama Tebliği’nde yatarak tedavilerde (yatan hasta ve günübirlik tedavi) kullanılacak kanser ilaçlarının Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temini zorunlu hale getirilmiştir.

Burada amaçlanan;

1- Kanser ilaçlarına ihtiyaç duyan hasta grubunun gerek teşhis ve gerekse medikal veya cerrahi tedavi süreçlerinde oldukça yıpranmış olmaları nedeniyle ihtiyaç duydukları ilaçlara erişimin öncelikle tedavilerini sürdüren hastanede sağlanması ve muhtemel zaman kayıplarının önüne geçilmesi, 2- Hazırlanması ve uygulanması özel şartlara tabi ve aynı zamanda hasta ve çalışan güvenliği açısından risk teşkil eden ilaçların serbestçe dolaşımının

engellenmesi,

3- Kemoterapi ünitesi olan sağlık tesislerinde kanser ilaçlarının hastaya kullanılan miktar kadarının fatura edilerek büyük hastane ambalajlarının tercih edilmesinin sağlanması ile küçük ambalajlarda yalnızca 1(bir) hastaya kullanımı halinde ortaya çıkan artık dozların imha edilmesinin engellenerek ülke ekonomisine kazandırılmasıdır.

Düzenlemelere konu kanser ilaçları yalnızca damar yolu ile uygulanan ilaçları kapsamakta olup ayakta tedavilerde ağızdan kullanımı mümkün olan ilaçları kapsamamaktadır. Bu düzenleme Kurum ile sağlık hizmeti sunucularının arasındaki faturalamaya ilişkin teknik bir düzenleme olup sigortalılarımızı gerek ilaç ücretleri ve gerekse de katılım payı vb. ilave ücretler açısından kapsayan bir düzenleme değildir. Hali hazırda kemoterapi uygulaması yapabilecek olan 1313 sağlık hizmeti sunucusunun 700’ü Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, 499’u özel hastane, 27’si vakıf üniversitesi tıp fakültesi hastanesi, 35’i Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hastaneler, 52’si de kamu üniversitesi tıp fakültesi hastaneleridir. Kamu üniversitesi tıp fakültesi hastanelerinin bir kısmında genel finansal yönetim sorunları nedeni ile ihalelerin yapılamadığı ve ilaçların temin edilemediği sorunları tarafımıza iletilmiş olup 26.11.2015 tarihli duyurumuzla düzenleme yapılmıştır.

Bahse konu düzenleme Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları için 1 Temmuz 2015’de yürürlüğe girmiş olup diğer sağlık kurum ve kuruluşları için ise yürürlük tarihi 01 Aralık 2015 olarak düzenlenmiştir. Burada üniversite hastaneleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde ihale süreçlerini tamamlayabilmeleri ve gerekli tedbirleri alabilmeleri için 5 (beş) aylık bir süre öngörülmüştür. Yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık kurum ve kuruluşları tarafından temin edilemeyen ilaçlar için reçete düzenlenebilecek olup “Eczanemizde Yoktur, Yatan/Günübirlik Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayını müteakip Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından reçetelerin eskiden olduğu gibi karşılanması mümkün olacaktır. Hastanelerce temin edilen ve gerekse eczanelerce karşılanan reçetelerin hiçbirinde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ilaca erişememesi ya da ilaçların ücretlerinin sigortalılarımız tarafından karşılanması durumu söz konusu değildir. Yapılan düzenleme hastanın ilacına öncelikle tedavisinin devam ettiği hastanede erişimini amaçlamakta olup gerekli ilaçların hastanede bulunmaması halinde eczanelerce de karşılanabilmesine yöneliktir.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET