gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KESİN DÖNEN ALMANCILAR İÇİN KÖTÜ HABER

10/8/2010 tarihine kadar Alman mevzuatında aranılan yaş şartını yerine getirmiş ve borçlanma talebinde bulunmuş olanlar hakkında yürürlükten kaldırılan yasa hükümleri uygulanacak, bu tarihten sonra borçlanma talebinde bulunanlar ise borçlanma imkanından yararlanamayacaklardır.

10 Aralık 2010 Cuma 20:59

Çocuk yetiştirme süreleri bulunan ancak, Alman mevzuatı gereğince yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli olan 60 aylık prim ödeme şartını Türkiye’deki ve Almanya’daki hizmetleri ile birlikte 65 yaşını bitirecekleri tarihe kadar dolduramayanlara, eksik sürelerini borçlanarak 60 aylık prim ödeme şartını yerine getirip yaşlılık aylığı almaları mümkündü.
Türkiye’ye kesin dönüş yapmış olanların eksik sürelerini borçlanmalarına imkan veren yasa, 11/8/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldı. Böylece 10/8/2010 tarihine kadar Alman mevzuatında aranılan yaş şartını yerine getirmiş ve borçlanma talebinde bulunmuş olanlar hakkında yürürlükten kaldırılan yasa hükümleri uygulanacak, bu tarihten sonra borçlanma talebinde bulunanlar ise borçlanma imkanından yararlanamayacaklardır.
Bununla birlikte, Almanya’da çocuk yetiştirme süreleri bulunan ve kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde çocuk yetiştirme sürelerinin emeklilikte değerlendirilmesine devam edilecektir.
·         Almanya’da çocuk yetiştirmiş olanların öncelikle, 2010/68 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde Alman sigorta mercilerine müracaat ederek Almanya’daki çocuk yetiştirme sürelerini tespit ettirmeleri gerekmektedir.
 
·         Almanya’da çocuk yetiştirme süreleri bulunan ve bu sürelerle Alman mevzuatına göre yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli olan 60 aylık prim ödeme şartını yerine getiremeyenler, eksik sürelerini Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 2 nci maddesinde sayılan mevzuatlardaki sigortalılık hallerinden birine tabi olarak ya da isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek veya 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde sayılan hizmet sürelerini anılan maddeye göre borçlanarak tamamlayabileceklerdir.
Bu itibarla, ilgililerin öncelikle Almanya’daki çocuk yetiştirme sürelerinin tespitinin sağlanması, için “Çocuk Yetiştirme Sürelerinin/Çocuk Yetiştirmeden Dolayı Dikkate Alma Sürelerinin Tespiti Dilekçesi”ni (V 800 formunu) eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurduktan sonra ilgili Alman emeklilik kurumuna göndermeleri gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET