gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİMLER SGK ÇATISI DIŞINDA KALDI

Sosyal güvenlikte tek çatı uygulamasına süresiz erteleme geldi.

26 Temmuz 2015 Pazar 06:13
KİMLER SGK ÇATISI DIŞINDA KALDI

Sosyal güvenlik reformunun önemli ayaklarından olan tek çatı sistemine yine erteleme geldi. Banka sandıkları kapsamındaki sigortalılar SGK kapsamına alınması ertelendi. Devrin SGK'ya yaklaşık 50 milyarlık ek maliyet getireceği gerekçesiyle ertelendiği belirtiliyor. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde yer alması gereken banka sandıklanılın kapsama alınması süresiz olarak ertelendi. Seçimlerden önce çıkarılan son torba yasa ile devir tarihini belirmeye yetkisi Bakanlar Kurulu'na tanındı. Bu madde, devrin fiilen belirsiz bir tarihe ertelenmesi anlamına geliyor. Böylece hükümet, Sosyal Güvenlik Reformu'nun en önemli ayaklarından birini oluşturan tek çatıdan vazgeçti. Sandıkların SGK'ya devrine bankaların özellikle üst yönetimleri karşı çıkıyor. Alternatif sosyal güvenlik kuruluşlan olarak varlık gösteren sandıklar, mensuplan için daha iyi emeklilik imkânı sunuyor. Devrin SGK'ya yaklaşık 50 milyarlık ek maliyet getireceği, süresiz ertelemenin bu maliyetten kaynaklandığı belirtiliyor. Türkiye'de faaliyetini sürdüren 17 özel emekli sandığı var. Bu sandıklardan 10'u banka, 6'sı sigorta şirketi, l'i de Türkiye Odalar Borsalar Birligi'ne (TOBB) ait. Bu sandıklar Türkiye'deki özel emeklilik sandıklan Yapı ve Kredi Bankası Emekli Sandığı Vakfı, Ziraat Bankası ve Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfı, Garanti Bankası AŞ Memur ve jHizmetlileri Emekli Sandığı Vakfı, Akbank Sandığı Vakfı, Türkiye Smayi Kalkınma Bankası Emekli Sandığı Vakfı, Şekerbank Memur ve Hizmetlileri Emekli Sandığı Vakfı, Vakıflar Bankası Emekli Sandığı Vakfı, Türkiye İş Bankası Emekli Sandığı Vakfı, İmar Bankası Emekli Sandığı Vakfı, Fortis Bank Emekli Sandığı Vakfı, Esbank Eskişehir Bankası Mensuplan Emekli Sandığı, Milli Reasürans Mensuplan Emekli Sandığı Vakfı, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Mensuplan Emekli Sandığı Vakfı, Türkiye Genel Sigorta Memur ve Hizmetlileri Emekli Sandığı Vakfı, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Sandığı Vakfı, Liberty Sigorta Yardım Sandığı Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar ve Birliği Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı kapsamında 133 bin prim ödeyen aktif sigortalı, 88 bin emekli ve 152 bin de bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler olmak üzere toplam yaklaşık 375 bin kişi bulunuyor. Sosyal güvenlik hizmeti veren bütün kurumların SGK kapsamına alınarak tek çatı sistemine geçilmesine, 2008'de yürürlüğe giren 5510 saydı kanunla karar verilmişti. Bu kapsamda SSK Bag-Kur ve Emekli Sandığı SGK kapsamına alınırken sosyal güvenlik kuruluşu olan banka sandıklarının da 3 yıl içinde kapsama alınması kararlaştırılmıştı. Kanunla, Bakanlar Kurulu'na da en fazla iki yıl erteleme imkânı tanınmıştı. 5 yıllık süre 2013'te doldu. Kanuna göre bütün süre kullanılmıştı ve devrin gerçekleşmesi gerekiyordu. Ancak hükümet, devir yerine kanunu değiştirmeyi tercih etti. Torba yasa ilgili kanunda değişiklik yapılarak Bakanlar Kurulu'na 2 yıl daha erteleme sağlandı. Bu süre de 8 Mayıs 2015 tarihinde doluyordu. Hükümet, 7 yıllık ertelemenin ardından bu kez Bakanlar Kurulu'na süresiz erteleme yetkisi verdi. 23 Nisan 2015'te çıkarılan torba yasadaki düzenleme ile devir tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılındı. Böylece AKP, kendi çıkardığı kanunun önce uygulamasını defalarca erteledi. Daha sonra da rafa kaldırdı. Sosyal güvenlikteki en büyük iddia olan tek çatıdan vazgeçilmiş oldu. Tek çatı gerçekleşebilseydi, banka sandıklan kapsamındaki sigortalılar SGK kapsamına alınacaktı. Banka sandıklarının varlığı, 1964'te çıkarılan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'ndan önceye dayanıyor. Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki sandıklar, SSK sistemi dışında tutularak mensuplarına emeklilik imkânı sağlandı. Sandıkların SSK'ya devrine ilişin ilk kanun 1976 yılında çıkarıldı. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin iptali nedeniyle düzenleme hayata geçmedi. 2005 yılında da benzer bir düzenleme yapıldı. Ancak bu da Anayasa Mahkemesi'nden döndü. 2008'deki Sosyal Güvenlik Reformu ile devir için gerekli hukuki süreç tamamlandı. Ancak bu kez hükümet, kendi çıkardığı kanunu defalarca erteleyip son olarak da Bakanlar Kurulu yetkisine bırakarak fiilen askıya aldı. Özel emekli sandıklarının SGK'ya devrinin bilinmeyen bir tarihe ertelenmesinin temel sebebi ise yaklaşık 50 milyarlık maliyet. Türkiye'de faaliyetini sürdüren 17 özel emekli sandığı var. Bu sandıklardan 10'u banka, 6'sı sigorta şirketi, 1'ide TOBB'a ait. Bu sandıklar kapsamında 133 bin prim ödeyen aktif sigortalı, 88 bin emekli ve 152 bin de bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler olmak üzere toplam yaklaşık 375 bin kişi bulunuyor.

ZAMAN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET