gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEDULA KONTROL AÇIKLARINA MEVZUAT ÖNLEMİ

SGK'nın yaptığı inceleme sonrası kesinti ve cezai işlemlere karşı Sağlık Hizmet Sunucuları mahkemlere açtıkları dava ile MEDULA kontrollerini gerekçe göstermektedir. SGK SUT değişikliği ile MEDULA'da bulunan kontrol açıklarına yönelik hastaneleri sorumlu tutmaktadır.

04 Mayıs 2013 Cumartesi 22:24
MEDULA KONTROL AÇIKLARINA MEVZUAT ÖNLEMİ

MEDULA HASTANE UYGULAMALARINDA 01/05/2013 TARİHİNDE DEVREYE ALINACAK DEĞİŞEN SUT HAKKINDA DUYURU
SUT’nin ”9. FATURALANDIRMA VE ÖDEME” başlığı altında 3. ve 4. Maddelerinde
yer alan;
“ (3) MEDULA sistemi, bilgilerin elektronik ortamda aktarılması işlevinin yanı sıra,
teknik imkanlar ölçüsünde, ödeme kurallarının da sisteme eklenmesi ile sağlık hizmeti
sunucularının sağladıkları bu hizmetlerin kurallara uygunluğunu kontrol etmelerine katkı
sağlama amacı da taşımaktadır.
(4) Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde
olup, mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmayacak,
bunlarla ilgili sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık
hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edilecektir.“
hükümlerine istinaden, 24 Mart 2013 Tarihli ve 28597 Sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan SUT esaslarına göre Medula uygulamalarında işletilecek kurallar Medula Kullanım
Kılavuzunda yayınlanmıştır. Kılavuzda belirtilen “akkiz immün yetmezliği ICD-10 kodları” ile
“EK- 2A” listesi duyurumuz ekinde yayınlanmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET