gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR EMEKLİ MALUL DUL VE YETİM AYLIK VE İKRAMİYESİNDE ORAN DEĞİŞİKLİĞİ

27 Ağustos 2015 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranları belirten grupların yeniden düzenlendi.

27 Ağustos 2015 Perşembe 13:52
MEMUR EMEKLİ MALUL DUL VE YETİM AYLIK VE İKRAMİYESİNDE ORAN DEĞİŞİKLİĞİ

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranları belirten grupların yeniden düzenlendi.


 22/8/2015 TARİHLİ VE 2015/8057 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"-Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda %255'ine, -Ek göstergesi 7.600 (dahil) - 8.400 (hariç) arasında olanlarda %215'ine, -Ek göstergesi 6.400 (dahil) - 7.600 (hariç) arasında olanlarda % 195'ine, -Ek göstergesi 4.800 (dahil) - 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165'ine, -Ek göstergesi 3.600 (dahil) - 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145'me, -Ek göstergesi 2.200 (dahil) - 3.600 (hariç) arasında olanlarda %85'ine, -Diğerlerinde %55'ine,"

MADDE 2- (1) Bu Karar, 1/9/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET