gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR İKRAMİYESİNDE SON DURUM

Kanun tasarısının yasalaşması halinde sadece ikramiyeye hak kazanabilmek için son defa memuriyetten emeklilik şartı kaldırılıyor. Diğer koşullar işçi kıdem tazminatına endeksleniyor. İkramiye hesaplaması ise görev süresi ile ikramiye tarihindeki katsayı ile hesaplanacak.

20 Aralık 2011 Salı 08:45
Memur İkramiyesinde Son Durum

Akşam Gazetesinde Sezgin Özcan ile Metin Taş'ın yazısında memur emeklilik ikramiyesi ile ilgili yasa tasarısı ele alındı. Yazıda, dağın fare doğurduğu belirtildi. 

"Tasanya göre, farklı sigortalılık statülerine tabi olarak geçen hizmet süreleri / birleştirilerek aylık bağlananlara, devlet memuriyetinde geçen sürelerine ilişkin emekli ikramiyelerinin ödenmesi için, son defa Emekli Sandığı'na tabi görevdeyken emekliye ayrılmış olma şartı aranmayacak. Ancak Tasarının aynen yasalaşması halinde, kıdem tazminatına hak kazanmak için aranan şartlar, emekli ikramiyesi ödenebilmesi için de aranacak. Hem de geriye yönelik olarak... 

 İSTİFA EDENE İKRAMİYE YOK 

Öngörülen düzenlemede, söz konusu kişilere emekli ikramiyesi ödenmesi, 1475 sayılı (eski) İş Kanununun 14. maddesinde yer alan kıdem tazminatı ödenmesine ilişkin esaslara endeksleniyor.

Devlet memuriyetinde geçen çalışmaları, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olanlara emekli ikramiyeleri ödenecek. Devlet memuriyetinde geçen çalışmaları, kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermemiş olanlara ise emekli ikramiyeleri ödenmeyecek. Bu bağlamda istifa ederek kendi isteğiyle memuriyetten ayrılanlara, memuriyette geçen süreleri için emekli ikramiyesi ödenmeyecek. Devlet memuriyetinin, muvazzaf askerlik veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile sona ermiş olması halinde ise memuriyette geçen süreler için emekli ikramiyesi ödenecek. 

DAVA AÇANLARIN DURUMU 

Tasannın yasalaşacağı tarihten önce birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlar ile ölenlerin hak sahiplerine, dava açmış olmalan halinde açtıklan davalardan vazgeçmeleri şartıyla emekli ikramiyeleri ödenecek. Ancak dava açmış olanların davadan vazgeçmeden önce iki kez düşünmeleri gerekecek. Zira memuriyetten istifa etmiş olanlann davalanndan vazgeçmeleri, kendilerine emekli ikramiyesi ödenmesini sağlamayacak. Emekli ikramiyesi ödenebilmesi için aynca memuriyetlerinin, kıdem tazminatına hak kazanma şartlanna uygun olarak sona ermiş olması gerekiyor. 

 Tasannın aynen yasalaşması halinde tekrar Anayasa Mahkemesi tarafından iptali söz konusu olabileceğinden, memuriyetten istifa ederek-aynlanların davalarından vazgeçmemeleri gerekiyor. Henüz dava açmamış olanlarında bir an önce dava açmalarında yarar var. 

EMEKLİ İKRAMİYESİNİN HESABI 

Tasarıya göre, memuriyette geçen hizmet süresine ilişkin emekli ikramiyesinin hesabında, memuriyette geçen her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak, memuriyetten ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutan üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak. Örneğin 10 yıllık memuriyet hizmeti Haziran 2001'de sona eren ve daha sonra 4/a (SSK) statüsünde çalışmaya başlayıp, Temmuz 2010'da 4/a statüsünden emekli olan kişinin emekli ikramiyesi, Haziran 2001 deki emeklilik keseneğine esas aylık tutan (derece, kademe ve varsa ek göstergesi) üzerinden Temmuz 2010'da geçerli olan katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak. "

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET