gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN DOĞUM BORÇLANMASI

Son dönemde kadın memur sigortalıların doğum borçlanması konusu çok merak edilmektedir. Memur kadınlara doğum borçlanma hakkını hangi hallerde nasıl kullanacakları sorusuna cevap verilmektedir.

26 Ekim 2010 Salı 23:51
MEMURLARIN DOĞUM BORÇLANMASI

Sosyal güvenlik reformu memurları ikiye ayırdı; 2008/Ekim ayı öncesinden çalışan memurlar ve sonrasında ilk defa göreve başlayan memurlar olarak. Sosyal Güvenlik Kurumu önceki ve sonraki memurlar arasında oluşan farklılıkları alt mevzuatlarla düzenlemeye çalışmakta. Son düzenleme hizmet borçlanması konusunda 2010/106 sayılı Genelge ile yapıldı.

Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler borçlanılabilmektedir.

Yayınlanan bu Genelgeye göre memurlar;

a)   Önceki memurlardan 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanuna tabi çalışmaları bulunanlar

b)   5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasına göre yapılan borçlanmalar

Şeklinde ikiye ayrılarak açıklanıyor.

Önceki memurlardan 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanuna(SSK) tabi sigortası bulunanlar söz konusu sürelerini 4/a kapsamında (SSK) borçlanabilmekteler. Ancak, bu süreler emekli ikramiyesine esas hizmet sürelerine ilave edilmemektedir.

Memurlar borçlanma işlemleri için en son çalıştıkları sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine yapılacakları müracaatla gerçekleştirecektir. Borçlanma belgeleri emeklilik sicil dosyalarına konulmak üzere Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekiyor.

Memurlar borçlanılacakları sürelere ait primleri asgari ücret ile 6,5 katı arasında kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanacaktır.

4/a ve b’ye tabi sigortalıların 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi geçen hizmetleri ve borçlanılacak sürelerinin olması halinde ödeyecekleri primler 5434 sayılı Kanun gereğince emsali için hesaplanacak miktarın altında kalmamak şartıyla asgari ücret ile 6,5 katı arasında kendilerince belirlenecektir.

Önceki memurlardan 2008 yılı Ekim ayından sonra sigortalılığı bulunmayanların, borçlanılacak hizmetler ile birlikte kendileri veya ölenlerin hak sahiplerinin 5510 sayılı Kanuna göre aylığa hak kazanmaları ve müracaat etmeleri halinde kapsamdaki süreleri 5434 sayılı Kanunun borçlanma hükümleri gereğince borçlandırılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET