gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MUHTAR SİGORTASI İÇİN MÜLKİ AMİRLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

2108 sayılı Kanun gereğince, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan, gerek Kanun gerekse mülga 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara göre aylık ve/veya gelir almayan köy ve mahalle muhtarları, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır. Seçim dönemi sonrası muhtarların sigortalılığı konusunda SGK genel bir duyuru yayımladı.

10 Nisan 2014 Perşembe 06:34
MUHTAR SİGORTASI İÇİN MÜLKİ AMİRLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI 
 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 İL VE İLÇE MÜLKİ İDARE AMİRLİKLERİNE ÖNEMLE DUYURULUR 
 
2108  sayılı  Kanun  gereğince,  5510  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesi  kapsamında  
sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan, gerek Kanun gerekse mülga 506, 
1479, 2925, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara göre aylık ve/veya gelir almayan köy ve mahalle 
muhtarları,   Kanunun  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi  kapsamında sigortalı 
sayılmıştır. 
Köy  ve  mahalle  muhtarlarının  sigortalılıklarının  başlangıç,  bildirim  ve 
sonlandırılmasına ilişkin 5510 sayılı Kanununun; 
‐  7  nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (b)  bendinde;  köy  ve  mahalle  muhtarlarının 
sigortalılıkları seçildikleri tarihten itibaren sigortalılıklarının başlayacağı,  
‐  8  inci  maddesinin  üçüncü  fıkrasında;  köy  ve  mahalle  muhtarı seçilen  kişilerin 
mazbatalarını ilgili seçim kurulundan aldıkları tarihten itibaren on beş gün içinde il veya 
ilçe mülki amirliklerince Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirim yükümlüğü olduğu,   
‐ 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 6 numaralı alt bendinde; köy ve 
mahalle muhtarlarının sigortalılıkları muhtarlık görevinin bittiği tarihten itibaren en geç on 
gün  içinde  il  veya  ilçe  mülki  amirliklerince  Sosyal  Güvenlik  Kurumuna  bildirim 
yükümlülüklerinin bulunduğu, 
‐  8  ve  9  uncu  maddelerinde  belirtilen  bildirim  yükümlülüğünün süresinde  yerine 
getirilmemesi  sebebiyle  102  inci  madde  uyarınca  idari  para  cezası  uygulanacağı  
belirtilmektedir. 
Köy  ve  mahalle  muhtarlarının  sigortalılık  başlangıç  ve  sonlandırılmasına  ilişkin 
bildirimlerin Kurumumuz kayıtlarına elektronik ortamda aktarılması sağlanıncaya kadar kağıt 
ortamında  Sosyal  Güvenlik  İl  Müdürlükleri/Sosyal  Güvenlik  Merkezlerine  verilmesi 
gerektiğinden,    30/3/2014 tarihinde  yapılan Mahalli  İdareler Genel  Seçiminde,    köy  ve 
mahalle  muhtarı seçilen  ve  bu  görevleri sona  eren  kişilerle  ilgili  5510 sayılı  Kanunun 
yukarıda belirtilen bildirim yükümlülüklerinin, aynı Kanunun 102 inci maddesinde belirtilen 
idari  para  cezaları  ile  karşı  karşıya  kalmamaları  açısından  il  ve  ilçe  mülki  idare 
amirliklerince süresinde yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Saygıyla duyurulur. 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET