gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

OSTİM VE İVEDİK YENİDEN DENETİM SORUNUNU ORTAYA ÇIKARDI

Ankara OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgeleri’nde yaşanan iki patlamayla kaybettiğimiz 17 can sonrası yeniden denetim sorunu gündeme geldi

11 Şubat 2011 Cuma 19:05
Ostim ve İvedik Yeniden Denetim Sorununu Ortaya Çıkardı

Ankara OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgeleri’nde yaşanan iki patlama sonucu resmi rakamlara göre, 17 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği
Türkiye iş sağlığı ve güvenliğinde belirli ilerleme kaydetmekle birlikte önemli sorunlar yaşayan bir ülke. Çalışanlar içinde büyük kısmı oluşturan memurlar ile bağımsız çalışanlar, halen iş sağlığı ve güvenlik düzenlemelerinden yoksunlar. İşçiler bakımından, 2003 yılında 4857 sayılı İş Kanununu yayınlanmasını müteakip çıkarılan yönetmeliklerle ILO ve AB standardında iş sağlığı ve güvenlik normları getirilmeye çalışıldı. Ancak hatırlayacaksınız, İş Kanunu görüşmeleri sırasında, neden “işçi sağlığı” değil de “iş sağlığı” şeklinde tartışma yaşanmıştı. İşçi sendikaları, sağlığın ve güvenliğin işçi için olduğunu, getirilen ifadenin işçiye karşı bir anlayışının sonucu gerçekleştirildiğini ifade etmişlerdi. Sonuçta yasal metne “iş sağlığı” olarak işlendi ve sonrasında çoğunluğu çeviri düzenlemeler yönetmelikler şeklinde uygulaya konuldu.
Önceki yazılarımızı takip edenler hatırlayacaktır; “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı" bazı sosyal tarafların itirazları nedeniyle yasalaşamıyor. İşçi sayısı 50’den daha az işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği birimleri isteğe bırakılması, sistematik önleyici tedbirlerin alınmasını zorlaştırmaktadır.
Türkiye önümüzdeki yıl önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. ILO ve ISSA ile ortaklaşa düzenlediği 19. Dünya İSG Kongresi 2011 yılında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Böylece ülke uygulamaları ile dünya standartları arasında karşılaştırma ve eksiklikleri daha iyi değerlendirme fırsatı yakalanacaktır.
 
İş sağlığı ve güvenliğine yönelik İş Kanunu ve bağlı yönetmelikler dışında Borçlar Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanununda ve diğer sayılabilecek başka kanunlarda hükümler bulunmakta. Dağınık ve parçalı iş sağlığı ve güvenliği önlemeleri, hem uygulamayı, hem de denetlemeyi zorlaştırmakta.  
Tuzla tersanelerinde, Zeytinburnu ve Davutpaşa gibi ruhsatsız işletilen fabrikalarda, kömür madenlerinde, inşaatlarda meydana gelen iş kazaları sonucu ölen işçiler, kot taşlama işçilerinin maruz kaldıkları meslek hastalıkları telafisi imkânsız zarar ve acılar bırakmakta.
Yasal düzenlemeler
Türkiye’de Anayasaya göre, çalışma, herkesin hakkı ve ödevi, devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirme sorumluluğunda olup, kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağı, küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunacağı hükme bağlanmıştır.
İş Kanununda, işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlülüğündedir. İşverenler, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat çıraklara ve stajyerlere de uygulanmaktadır.
 İş sağlığı ve güvenlik önlemleriyle çalışanların kullanıldığı araç, gereç, makine ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının engellenmesi ve özel durumları sebebiyle korunması gereken çocuk, kadın ve özürlü kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
İş Kanunu ile iş kaynaklı hastalık ve kazalar sonucu maddi ve manevi zararları önlemek bakımından, iş sağlığı ve güvenliği kurulları, işyeri hekimleri, çocuk, genç ve kadınların çalışabileceklerine ait sağlık raporları sistematik geliştirilen önlemler arasında sayılmaktadır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET