gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PRİM BORÇ YAPILANDIRMA SÜRE UZATILMA DETAYI

Bakanlar Kurulu Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, normal sürenin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

23 Aralık 2014 Salı 07:14
PRİM BORÇ YAPILANDIRMA SÜRE UZATILMA DETAYI

PRİM BORÇ YAPILANDIRMA SÜRE UZATILMA DETAYI 

Bakanlar Kurulu Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme  süreleri, normal sürenin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.


SGK tarafından yapılan açıklamada;


11Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6552 sayılı İşKanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ileBazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun gereğince, 2014 yılıNisan ve önceki aylara ilişkin olarak yasal ödeme süresi geçmiş prim ve kapsamaltında diğer alacakların yeniden yapılandırılması suretiyle, zaman aşımınauğratılmadan tahsil edilmesi amaçlanmıştır.

            Düzenleme ile kapsam altındakiborçlara uygulanan kanuni faiz, gecikme cezası ve gecikme zammı silinmektedir.Borçların geriye kalan anapara kısımları, ödeme sürelerinin bittiği tarihten 10Eylül 2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE (yurt içi üretici fiyatendeksi) aylık değişim oranları esas alınarak güncellenmekte veyapılandırmaktadır.

            Kapsamagiren borçlar peşin ödenebileceği gibi ikişer aylık ödeme dönemleri olmak üzere6 (altı), 9 (dokuz), 12 (on iki) veya 18 (on sekiz) eşit taksitte de ödenebilecektir.

Yapılandırma başvuruları ileilgili olarak; 5510 sayılı Kanunun 4 maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) bendi kapsamındaki sigortalılıkstatülerinden kaynaklanan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası,damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçiliktenkaynaklanan prim borçları, başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigortakanalıyla veya elden yada posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SosyalGüvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine en geç 31.12.2014 tarihinekadar başvurulması gerekmektedir.

 Ancak; 24/11/2014 tarihli ve 2014/7016 sayılıBakanlar Kurulu Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme  süreleri, normal sürenin bitiminden itibarenbir ay uzatılmıştır.

Buamaçla; 6552 sayılı Kanunun sağladığı imkanlardan faydalanılması, öngörülen hakdüşürücü süreler içinde gerekli başvuruların yapılması önem arzettiğinden,zamanında yapılmayan  başvuru işlemlerinyaratacağı mağduriyetlerin önüne geçilmesi için 31.01.2015 tarihine kadar yapılandırma başvurularının yapılması istenmektedir.


Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET