gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİ HATALI FATURA İŞLEMLERİ

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı hastanelerini faturalanma hataları konusunda uyardı.

14 Nisan 2015 Salı 06:12

Kamudan Haberler, TKHK


SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü aşağıda tespiti yapılan hususlar  konusunda Sağlık Bakanlığı Hastanelerini uyardı:


1-Kemik iliği nakli yapılan hastalara ait paket fiyat İçerisinde olması gerekirken nakil öncesi 15 gün ve nakil sonrası 60 günlük sürede SGK'ya işlem/malzeme/ilaç faturalandırıldığı,


2-SUT un 2.2.1.B-3 maddesi olan "Evde sağlık hizmetleri bedelleri hizmet başına ödeme yöntemi ile SUT eki Ek-2/B ve Ek-2/Ç listeleri esas alınarak faturalandırılır "

düzenlemesine aykırı olarak 2013 yılında sağlık tesislerimiz tarafından SUT eki Ek-2/A ve Ek-2/C listeleri esas alınarak SGK'ya faturalandırıldığı,


3-SUT eki "Tanıya dayalı işlem puan listesi (Ek-2/C) nde P614140 kodlu "vertebroplasti" işleminin açıklama bölümünde. "SUT 3.1.4.numaralı maddesi uygulanmaz. Tüm malzemeler dahil. Eti fazla 2 seviye fatura/andırılır" şeklinde düzenlemeye yer verildiği halde bu işlem için kullanılan malzemelerin ayrıca Medula sistemi üzerinden SGK'ya faturalandırıldığı,


Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak doğru faturalandırma İşlemi yapılması için bağlı sağlık tesislerinizin bilgilendirilmesini ve hatalı faturalandırmaların engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınması,

istenildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET