gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK HAK SAHİPLİĞİ SGK'CA OLUŞTURULACAK OLUŞMAYAN BELGE VERECEK

Kısa Vadeli Sigorta KollarıUygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle, sağlık hak sahiplerinde SGK'ca elektronik ortamda oluşturulanlar hariç, diğer genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu kimselerin tamamı için belge istenecektir.

30 Aralık 2011 Cuma 23:20
Sağlık Hak Sahipliği SGK'ca Oluşturulacak Oluşmayan Belge Verecek

 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta KollarıUygulama Tebliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Bakmakla yükümlü olunan hak sahiplerinin tamamı için; ibaresi ; şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Bu değişiklikle madde

 (I) Sağlık hak sahipliği Kurumca elektronik ortamda oluşturulanlar hariç, diğer genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu kimselerin tamamı için

a) Talep formu veya talep formundaki bilgileri ve taahhütleri taşıyan dilekçesi,

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

(II) Yabancı uyruklu eşler  için;

a) İkamet  teskeresi  ve vatandaşlık numarası( Emniyet Müdürlüğünden)

b) İlgili ülke Konsolosluğundan sosyal güvencesi olmadığına dair belge,

     (III) Öğrenim görenler için;

     a) Öğrenim belgesi

                b) Yabancı ülkelerde öğrenim gören öğrencilerden,

                1)  Öğrenci belgesi (onaylı Türkçe tercümesi ) veya bulunduğu ülkenin Türk Konsolosluğundan alacağı belge.

                2) YÖK veya, Milli Eğitim Bakanlığından denklik belgesi,

(IV) Çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen çocuklar;

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu

(V) Bakmakla yükümlü olunan kişilerin genel sağlık sigortası hak sahipliği başvurularında istenecek belgelerdeki bilgilerin gerçeğe aykırı şüphesi, ihbar, şikayet olması halinde durum kontrol memurlarınca incelenir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET