gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK TASARISI NE GETİRİYOR?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TBMM'de komisyonlarda görüşülmekte olan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı'yla hükümetin, "sağlık hizmetleri paralı hale getirilsin, özelleştirilsin, ülke kaynakları yoksullar için değil, zenginler için harcanabilsin" diye yetki istediğini belirtti.

20 Aralık 2011 Salı 08:41
Sağlık Tasarısı Ne Getiriyor?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TBMM'de komisyonlarda görüşülmekte olan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı'yla hükümetin, "sağlık hizmetleri paralı hale getirilsin, özelleştirilsin, ülke kaynakları yoksullar için değil, zenginler için harcanabilsin" diye yetki istediğini belirtti.

TTB'nin tasarıya ilişkin hazırladığı bilgi notunda şu değerlendirmelere yer verildi: 

TTB'nin bilgi notunda hükümetin "sağlık hizmetleri paralı hale getirilsin, özelleştirilsin, ülke kaynakları yoksullar için değil, zenginler için harcanabilsin" diye yetki istediği belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK); finansmanı karşılanacak sağlık hizmetlerini, tanı ve tedavi yöntemlerini, kullanılacak tıbbi ürünleri, malzemeleri ve ilaçları belirleme, miktarlarını ve kullanım sürelerini sınırlama konusunda kapsamı sınırsız bir yetki verilmesi söz konusudur.

Prim ödeyen insanlar yönünden de sağlık hizmetinin büyük ölçüde paralı hale getirilmesi ve özelleştirilmesi amaçlanmaktadır. Sağlık hakkı ile ilgili idareye çerçevesi ve ' ilkeleri belirsiz bir yetki verilmesi yasama yetkisinin devri niteliğinde olduğu gibi hukuk devleti ilkesine, kişilerin maddi ve manevi varlıklarını geliştirme haklarına, sağlık hakkına ve devletin bu konudaki ödevlerine aykırıdır.

SGK'ye hekim raporu ile şevkine karar verilen sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yol giderlerini hizmet satın alma ve kiralama gibi usullerle temin etme yetkisi verilmektedir. Böyle bir düzenleme bazı kişi ve kuruluşlara bir tür imtiyaz tanıyarak kurum kaynaklarının aktarılması sonucunu da doğurabilecektir.

 SGK'ye, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar yönünden reçetede yer alan her bir ilaç kalemi veya kutu adedi için 3 Türk Lirası'nı geçmemek üzere kahlım payı alma yetkisi verilmektedir.

Aile hekimliği muayeneleri katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerinin içerisinden çıkarılmaktadır.

Yeşil kartlı olarak bilinen yoksul insanların diğer hastalar gibi özel sağlık kuruluşları ve üniversite hastanelerinden yararlanamayacağı düzenlemektedir. Sağlık hizmetlerinin eşit, ulaşılabilir ve nitelikli olarak sunulması yükümlülüğüne yoksullar yönünden istisna getirilmekte ve ayrımcı koşullara tabi tutulmaktadırlar.

Ekim ve kasım ayında Van ilinde yaşanan depremlerde malul kalanlarla ölenlerin yakınlarına aylık bağlanmasına ilişkin düzenlemeler ile yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedellerinden katılım payı alınmaması düzenlenmektedir. Ancak hekim muayenesi ve ilaç bedellerinden katılım payı alınması uygulaması sürdürülmektedir.
Cumhuriyet

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET