gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE SON DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

22/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte yeni düzenlemeler.

26 Ağustos 2012 Pazar 11:45

 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Bilindiği üzere 22/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte,
Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K ve Ek-5/L Listeleri yayımlanmış ayrıca Ek-5/E
ve Ek-5/F Listeleri’ne de yeni malzemeler ilave edilmiş olup, bu listelerde yer alan
malzemelerin fiyatlarının yürürlülük tarihi ise Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma
Komisyonu tarafından 01/07/2012 olarak belirlenmiştir.
Ancak sağlık hizmet sunucuları tarafından yapılan başvuru ve taleplerde
depolanan ürünlerinin stok çeşitliliği ve stok miktarı göz önüne alındığında bahsi
geçen tarihin, kısa bir süreci kapsamasından dolayı bu sürenin uzatılması talep
edilmiştir.
Bu nedenle, iletilen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda gerekli
düzenlemeler yapılarak, 28/07/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ’in 31 inci maddesinde “22/06/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ’in 38 inci maddesinin (ğ) bendinde yer alan “01/07/2012”
ibaresi, “01/09/2012” olarak değiştirilmiştir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu
çerçevede uygulamanın nasıl yürütüleceği hususunda açıklama gereği duyulmuştur.
SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K ve Ek-5/L Listeleri ile; Ek-5/E
ve Ek-5/F Listelerine 22/06/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte
eklenen malzemelerin listeleri ve kodları 01/07/2012 tarihinden itibaren geçerli olup,
sadece fiyatlarının geçerlilik tarihi 01/09/2012 tarihine ertelenmiştir.
Ancak 22/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş
olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte SUT
eki Ek-5/A1 ve Ek-5/A2 Listeleri’nden çıkartılan tıbbi malzemeler ile SUT eki Ek-5/G,
Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L Listeleri’nde yayımlanmış malzemelerin,
benzer nitelikte ve aynı işlevsel özelikte olup çakışanları için sağlık hizmet sunucuları
tarafından;
a) 22/06/2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan
Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte SUT eki Ek-
5/A1 ve Ek-5/A2 Listeleri’nden çıkartılan tıbbi malzemelerin, kodlarından
faturalandırılması halinde Kurumumuzca bu listelerdeki bedeller üzerinden işlem
yapılması,
b) SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L Listeleri’nde yer
alan tıbbi malzemeler ile Ek-5/E ve Ek-5/F listelerine 22/06/2012 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ ile eklenen tıbbi malzemelerin, bu listelerdeki kodlarından
faturalandırılması halinde (2012 Temmuz ve Ağustos dönemi faturaları)
Kurumumuzca SUT’un 7.2.1. Sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen
tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi başlıklı maddesinde yer alan hükümler
doğrultusunda işlem yapılması,
c) SUT eki Ek-5/G, Ek-5/H, Ek-5/I, Ek-5/J, Ek-5/K, Ek-5/L Listeleri’nde yer
alan tıbbi malzemeler ile Ek-5/E ve Ek-5/F listelerine 22/06/2012 tarihinde Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ ile eklenen malzemelerin, sağlık hizmet sunucusu tarafından
bu listelerde belirtilen kodlar ve fiyatlar üzerinden faturalandırma yapılması halinde
ise Kurumumuzca geri ödeme işlemlerinde liste fiyatlarının esas alınması hususunda,
Bilgi VERİLMEKTEDİR.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET