gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK VE ÇALIŞMA SOSYAL GÜVENLİK İNSAN HAKLARI İHLAL BAŞVURU SIRALAMASINDA BAŞLARDA

2010 yılının ilk altı aylık toplam rakamlarına baktığımızda Başkanlığımıza internet ortamında 1062 ve posta, faks, telefon vb. yollarla 1083 başvuru olmak üzere 2145, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına 1330 olmak üzere toplam 3475 kişi 3461 hak konusunda ihlal iddiasıyla başvuruda bulunulmuştur.24.12.2010

24 Ekim 2010 Pazar 09:45
Sağlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik İnsan Hakları İhlal Başvuru Sıralamasında Başlarda

Sağlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik İnsan Hakları İhlal Başvuru Sıralamasında Başlarda
2010 yılının ilk altı aylık toplam rakamlarına baktığımızda Başkanlığımıza internet ortamında 1062 ve posta, faks, telefon vb. yollarla 1083 başvuru olmak üzere 2145, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına 1330 olmak üzere toplam 3475 kişi 3461 hak konusunda ihlal iddiasıyla başvuruda bulunulmuştur.
Sağlık Hasta Hakkı ile Çalışma Sosyal Güvenlik başlıkları altında şikayet konuları;
SAĞLIK ve HASTA HAKKI
 • Hastanelerde hastalara gerekli özenin gösterilmemesi
 • Yanlış teşhis konulması ve buna bağlı olarak yanlış tedavi sonucu ortaya çıkan sorunlar
 • Hastalık nedeniyle askerlik görevinden muaf tutulma talepleri
 
 
ÇALIŞMA VE SÖZLEŞME HAKKI
 • Mahkeme kararıyla işe iadesi gerekenlerin işlemlerinin sonuçlandırılmasında yaşanan gecikmeler
 • Özürlü ve üniversite mezunu özürlü vatandaşların iş talepleri
 • Özel sektörde çeşitli nedenlerle iş bıraktırılmaya zorlanan kişilerin başvuruları
 • Sigortasız işçi çalıştırılması nedeniyle yapılan şikayetler
 • Prim ödeme sistemine dönük şikayetler
 • Çalışanların çeşitli nedenlerden kaynaklanan tayin taleplerinin sonuçlandırılmaması nedeniyle yaşanan sorunlar
 • İşyerlerinde çalışma koşullarının elverişsiz olduğu yönündeki şikayetler
 • Eski hükümlülerin iş bulma konusundaki talepleri
 • Sebepsiz işten çıkartılma iddiaları
 • Çalışma saatlerinin uzun olduğu şikayetleri
 • Subay ve astsubaylar için mecburi hizmet süresine ilişkin düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi talepleri
 
1.    İHLAL İDDİALARININ HAK KONULARINA GÖRE DAĞILIMI :
A.    2010 yılı ilk altı ay[1]
İHLAL EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN HAK KONULARI
(2010 yılı ilk altı ay)
BAŞVURU SAYISI
1. Sağlık ve Hasta Hakkı
493
2. Kötü Muamele Yasağı
235
3. Adil Yargılanma Hakkı
233
4. Çalışma ve Sözleşme Hakkı
203
5. Tutuklu ve Hükümlü Hakkı
177
6. Çevre Hakkı
175
7. Dilekçe Hakkı
166
8. Mülkiyet Hakkı
152
9. Sosyal Güvenlik Hakkı
118
10. Eğitim ve Öğrenim Hakkı
98
11. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
95
12. Yaşam Hakkı
88
13. Engelli Hakkı
84
14. Aile Kurma/Ailenin Korunması Hakkı
72
15. Ayrımcılık Yasağı
71
16. Kadın Hakkı
71
17. Tüketici Hakkı
62
18. Çocuk Hakları
50
19. Uyrukluk Hakkı
41
20. Özel Hayatın Gizliliği
36
21. İşkence Yasağı
34
22. Yerleşme ve Seyahat Hakkı
34
23. Örgütlenme Özgürlüğü
32
24. Konut Dokunulmazlığı Hakkı
25
25. Bilim ve Sanat Özgürlüğü
22
26. Zorla Çlıştırılma ve Angarya Yasağı
19
27. Din ve Vicdan Özgürlüğü
18
28. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
17
29. Düşünce ve İfade Hürriyeti
12
30. Seçme Seçilme ve Siyasi Faaliyet Hakkı
12
31. Haberleşme/Basın Hürriyeti
11
32. Diğer
505
TOPLAM
3461
 
Kaynak: Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı 
 
 
 


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET