gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SANDIKLARIN DEVRİ 2 YIL DAHA UZADI

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sabiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesine ilişkin sürenin iki yıl uzatıldı.

09 Nisan 2011 Cumartesi 08:16
Sandıkların Devri 2 Yıl Daha Uzadı

9 Nisan 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27900
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2011/1559
506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sabiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesine ilişkin sürenin iki yıl uzatılması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 24/2/2011 tarihlive 150 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN
Devlet Bak. veBaşb. Yrd. DevletBak. veBaşb. Yrd. DevletBak. veBaşb. Yrd. Devlet Bakanı
H. YAZICI F. N. ÖZAK C. ÇİÇEK F. ÇELİK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı
E. BAĞIŞ S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
M. DEMİR O. GÜNEŞ A. DAVUTOĞLU E. BAĞIŞ
Milli Savunma Bakanı V. İçişleriBakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı V.
N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ M. H. SOLUK
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlıkve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı
E. GÜNAY V. EROĞLU
Kültür ve TurizmBakanı Çevre ve OrmanBakanı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET