gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAYIŞTAY'IN TESPİT ETTİĞİ SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ USULSÜZLÜKLERİ NELER?

Sayıştay, 2013 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) denetim raporunda, Sağlık Uygulama Tebliği usulsüzlüklerini tespit etti. Yapılan tespitler arasında özel hastanelerin sağlık uygulama tebliğine (SUT) aykırı işlem yapması ve bunlardan kesinti yapılmaması var. Yapılan inceleme sonucunda genel sağlık sigortasının işlevselliği ve sürdürülebilirliği risk altında olduğu vurgulandı.

14 Ekim 2014 Salı 06:11
SAYIŞTAY'IN TESPİT ETTİĞİ SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ USULSÜZLÜKLERİ NELER?

SAYIŞTAY'IN TESPİT ETTİĞİ SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ USULSÜZLÜKLERİ NELER? 

Sayıştay, 2013 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) denetim raporunda, Sağlık Uygulama Tebliği usulsüzlüklerini tespit etti. Yapılan tespitler arasında özel hastanelerin sağlık uygulama tebliğine (SUT) aykırı işlem yapması ve bunlardan kesinti yapılmaması var. Yapılan inceleme sonucunda genel sağlık sigortasının işlevselliği ve sürdürülebilirliği risk altında olduğu vurgulandı.

Sayıştay, SGK 2013 Yılı Denetim Raporunda;

1- Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca tahsil edilen katılım payları SGK’ye ya eksik aktarıldı ya da hiç aktarılmadı. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’ndan alınan bilgilere göre; toplam 94 milyon 511 bin 85.84 TL katılım payı tahakkuk ettirildiği; Ancak Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca Medula Hastane Sistemi’ne girilen veriler kullanılarak; yardımcı üreme yöntemi ve ağız protezlerine ilişkin katılım payları hesaplandığı; 2013 yılında tahakkuk ettirilmesi gereken toplam tutarın 103 milyon 800 bin 938.68 TL olduğu görüldü. Hastanelerce tahakkuk ettirilen tutar ile olması gereken tutar arasında 9 milyon 289 bin 852.84 TL fark belirlendiği,

2-Sağlık Bakanlığı’na bağlı bazı ağız ve diş sağlığı merkezleri, tahsil ettikleri katılım paylarını SGK’ye bildirmediği, Kurum hesabına da yatırmadığı,

3-Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularınca bazı hastalar için Medula Hastane Sistemi’ne giriş yapılmaması veya yapılan girişin daha sonra silinmesi sonucu söz konusu hastalar için SGK tarafından tahakkuk ettirilmesi gereken 4 milyar 977 bin 985 TL tutarında muayene katılım payı tahakkuk ettirilmediği,

4-Özel hastaneler, SUT kurallarına aykırı işlemleri faturalandırdığı, 2 milyon 16 bin 438.22 TL tutarında bir meblağ ilgili sağlık hizmet sunucularının alacaklarından kesilmesi gerektiği halde kesilmediği,

5-Bazı vakıf üniversitesi hastanelerinin tesis türleri kamu üniversitesi olarak kaydedildiği; Hata nedeniyle tesisler 368 bin 519.04 TL tutarında işletme gideri, Hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintilerini yersiz olarak SGK’ye fatura ettiği,

6-Bazı ayakta tedavi başvurularında SUT’a aykırı hareket edildiği, Hastanelerden, yaklaşık 2 milyon 673 bin 201.14 TL tutarında kesinti yapılması gerekirken bu kesinti yapılmadığı,

7-Bazı özel hastaneler doktorlar için günlük azami muayene sayılarına, bazıları içinse çalışma saatleri bazında haftalık yapabilecekleri azami muayene sayılarına uymadan SGK’ye faturalama yaptığı; Buna karşın bu tesislerin büyük bir bölümünden kesinti yapılmadı. Günlük azami muayene sınırlarına uyulmaması nedeniyle 1 milyon 150 bin 676.18 TL tutarında işlem SGK’ye fazladan fatura edildi. Toplamda, kesilmesi gereken yaklaşık 5 milyon TL tutarında rakam özel hastanelerden kesilmediği,

8-Hastaneler, yoğum bakım işlemlerinde de SUT hükümlerine aykırı faturalandırma yaptığı, Buna karşın, hastanelerden 1 milyon 457 bin 359.73 TL tutarında kesinti yapılması gerekirken bu kesinti yapılmadığı,

Tespitlerine yer verildi. Oluşan kamu ve kurum zararına ilişkin işlemler başlatılmıştır.

K:Aile Sağlığı Merkezi Portalı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET