gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SENDİKALI SAYISINI BELİRLEYEN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.05.2011 tarihli RG'de yayınlandı.

08 Mayıs 2011 Pazar 06:10
Sendikalı Sayısını Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik


İŞVERENLERİN ÇALIŞTIRDIKLARI İŞÇİLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞINA BİLDİRMELERİ İLE SENDİKA VE
KONFEDERASYONLARCA DÜZENLENECEK ÜYE KAYIT
FİŞLERİ VE DEFTERLERİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/6/1995 tarihli ve 22325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmeliğin adı, “Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ile Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4101 sayılı Kanunla değişik 62 nci maddesi uyarınca yeni işe alınan ve hizmet akitleri herhangi bir nedenle sona eren işçilerin bildirilmesi, ayrıca aynı Kanunun” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2 ve EK-9 formları yürürlükten kaldırılmış, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7 ve EK-8 formları ise ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET