gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ŞEREF NAKTİ VATANİ HİZMET AYLIKLARI ALANLARDAN HASTANE İLAVE ÜCRET ALAMAYACAKLAR

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler; 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler; 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden hastaneler ilave ücret almayacaklar. 7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, 8) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,

23 Ocak 2013 Çarşamba 06:54

19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmesi halinde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Bu değişiklik uyarınca vakıf üniversiteleri ve sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca; 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (4), (6) ve (8) numaralı alt bentleri kapsamında sayılanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden kamu idaresi sağlık hizmeti sunucularından sevk edilip edilmemesine bakılmaksızın otelcilik hizmetleri ile istisnai sağlık hizmetleri hariç ilave ücret alınmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET