gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK'DAN İŞVERENLERE TEŞVİK BİLDİRİM UYARISI

SGK işverenlere prim teşviklerinden yersiz yararlanmamaları için “Cari Dönemler” başlıklı menü ekledi.

09 Ağustos 2016 Salı 13:54
SGK'DAN İŞVERENLERE TEŞVİK BİLDİRİM UYARISI

SGK'DAN İŞVERENLERE TEŞVİK BİLDİRİM UYARISI

SGK 06111 "KANUN NUMARASINDAN DÜZENLENEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE KAYITLI SİGORTALILARIN 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİ UYARINCA E-BİLDİRGE EKRANINDAN KONTROLÜNE İLİŞKİN DUYURU" yayınladı.

SGK prim teşviklerinden yersiz yararlanan işverenler hangi teşvikten, hangi dönemde ve hangi nedenden dolayı hata listesinde yer aldığına ilişkin bilgileri e-Bildirge programında yer alan “Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” ekranından sorgulatmaktadır.

Son dönemde ilgili aya ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin tamamının onaylanmasının ardından 06111 kanun numarasından düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılardan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca hatalı bildirim yapılıp yapılmadığının işverenlerce kontrol edilebilmesi sorunu gündemdeydi. SGK bu soruna yönelik “Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” linkine “Cari Dönemler” başlıklı menü ekleyerek çözmeye çalıştı.

Bu menü vasıtasıyla; işlem tarihi itibariyle hem aylık prim ve hizmet belgesi verme süresi hem de prim ödeme süresi sona ermemiş aylara ilişkin 06111 kanun numarasından verilen belgelerde kayıtlı sigortalıların kontrolü yapılabilecektir.

Buna göre; 
-Bildirge verme süresi sona ermemiş aya ilişkin düzenlenen 06111 kanun numaralı bildirgede hata olması halinde ilgili aya ilişkin bildirge verme süresi sona ermeden e-bildirge üzerinden gerekli düzeltme işlemi yapılabilecek, 

-Bildirge verme süresi sona ermiş ancak prim ödeme süresi sona ermemiş aya ilişkin düzenlenen 06111 kanun numaralı verilen bildirgede hata olması halinde ise işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ merkezine başvurularak gerekli düzeltme işlemi yapılabilecektir.

Ercüment Öztürk

İş ve SGK Danışmanı


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET