gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK'DAN KAYIT DIŞI ARAŞTIRMASI

Sosyal Güvenlik Kurumu neredeyse bütün kamu kuruluşlarından aldığı çalışan bilgilerine ait kayıtlarla sigortalı sayısını arttırıyor. 30.10.2010

30 Ekim 2010 Cumartesi 15:37

Sosyal Güvenlik Müdürü (SGK) Zonguldak İl Müdürü Muharrem Demirci, çalışanların T.C. kimlik numaraları ile kayıtlı çalışan olup olmadıklarını öğrenebileceklerini açıkladı. SGK Zonguldak îl Müdürü Muharrem Demirci, bankalar ve bu kurumlarda işlem yapan kişilerin T.C. kimlik numaraları ile mesleki bilgileri alınarak, bu kişilerin kuruma kayıtlı olup olmadıklarının sorgulamasının yapılmaya başlandığını belirtti. Demirci, "Bilindiği üzere, 31/5/2010 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8'inci maddesinin 7'nci fıkrasının uygulanması ile ilgili olarak 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile 2008 yılı Ekim ayından itibaren bankalar ve 15 kamu kurum ve kuruluşundan 124 yönetmelik gereğince, bankalar ve bu kurumlarda işlem yapan kişilerin T.C. kimlik numaraları ile mesleki bilgileri alınarak, bu kişilerin kurumumuza kayıtlı olup olmadıklarının sorgulaması yapılmaya başlanmıştır.
 
Uygulamanın başladığı tarihten itibaren alınan bilgilerden, daha dpğrusu veri paylaşımına dayalı olarak yapılan kayıt dışı sorgulamalarından, önemli sayıda kayıt dişilik tespiti yapılmıştır. Kayıt dişiliğin önlenmesinde kurum ve kuruluşlar arasında veri paylaşımı kapsamının genişletilmesi, daha açık ifadelerle kurum ve kuruluşlardan daha fazla bilgi alınması için söz konusu tebliğde değişiklik yapılmış ve tebliğ değişikliği 21/4/2010 tarihli ve 27559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır" dedi.
 
Okul servisleri ve okul kantinlerinde çalışan kişilerin kimlik bilgilerinin kuruma verileceği hususunda düzenleme yapıldığını kaydeden Demirci, "Buna göre; Milli Eğitim İl Müdürlüklerinden öğrenci taşıma işini alan servis sahipleri ile bu servis araçlarında çalışanların kimlik bilgilerinin kuruma bildirileceği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin işletenler ile bunların yanında çalışan kişilerin kimlik bilgilerinin kuruma verilmesinin sağlanacağı hususunda düzenleme yapıldı.
 
 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı 'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nin Ek 1 formunun, (A) bölümündeki T.C. Kimlik Numarası, ikametgah adresi, ili ve sosyal güvenlik bilgileri' ile (B) bölümündeki 'Tarımsal faaliyet türü' bilgilerinin elektronik ortamda topluca Kuruma verilmesinin sağlanacağı, söz konusu bilgilerin topluca alınamaması durumunda bu bilgiler ilgisine göre il veya ilçe müdürlüklerinden temin edileceği konusunda da bir düzenleme var.
 
Belediye başkanlıklarınca yapılan zabıta denetimlerinde işyerlerinde çalışanların kimlik ve mesleki bilgileri de alınarak kuruma bildirilmesinin sağlanacağı, belediyelerce, ilk defa su ve doğal gaz abonesi olacakların kimlik ve mesleki bilgileri alınarak kuruma gönderilmesinin sağlanacağı, belediyelerce, otogar yönetmelikleri gereğince, otogarda hizmet veren otobüs firmalarının büro ve araç şoförleri ile çalışanlarının (hostes, hoşt ve muavin) kimlik bilgilerinin kuruma verilmesinin sağlanacağı.
 
Belediyelerce, özel halk otobüsü ve dolmuş işletenler ile bu araçlarda çalışanların kimlik bilgilerinin Kuruma verileceği, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Tescil Daire Başkanlığınca, araç tescili ve tescil değişikliklerinde, gerçek kişilerin kimlik ve mesleki bilgilen de alınarak elektronik ortamda ve topluca kuruma verilmesinin sağlanacağı, bu bilgilerin topluca alınamaması durumunda, bilgilerin İl Emniyet Müdürlüklerinden alınacağı hususlarında düzenleme yapıldı" diye konuştu.
 
Bazı hükümlerin çıkarıldığım kaydeden Demirci sözlerini şöyle tamamladı: "Tebliğin 13'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve Turizm ve Kültür Bakanlığından alınması öngörülen. 4/9/1986 tarihli ve 19211 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Fikir ve Sanat Eserleri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik' gereğince, eser ve fikir sahiplerinin tabi oldukları meslek birliklerine yetki verilmesinde, yetki veren eser ve fikir sahibine ait kimlik bilgileri ilgili meslek birliklerinden alınarak kuruma bildirilir. 8/6/2004 tarihli ve 25846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Eser, îcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' gereğince, meslek birliklerince yayın yapacak kuruluşların Kültür ve Turizm Bakanlığına bildiriminde, yayın kuruluşlarına ait 'işyeri unvan ve adres' bilgileri Kuruma verilir' hükümleri de tebliğ kapsamından çıkarılmıştır."
 
Kaynak:Bizim Anadolu

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET