gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK 2015 YILINDA KAYIT DIŞI, İCRA TAHSİLİ VE EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMA SÜRESİ PERFORMANSI ARTTIRACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu 2015 yılında performans artırılması için harekete geçti.

02 Şubat 2015 Pazartesi 01:18
SGK 2015 YILINDA KAYIT DIŞI, İCRA TAHSİLİ VE EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMA SÜRESİ PERFORMANSI ARTTIRACAK

SGK 2015 YILINDA KAYIT DIŞINDAN İCRA TAHSİLİNE KADAR PERFORMANS ARTTIRIMINA GİTTİ


Sosyal Güvenlik Kurumu 2015 yılında 5 sayılı Genelge ile icra tahsilinden, kayıtdışı işlemlerinde performans artışını öngördü. 4/a ve 4/b sigortalıları için 30 gün veya 30 günün altında aylık bağlanma göstergesi belirlendi.

Genelgeyle belirlenen eylemlere ilişkin en doğru ve en güvenilir veriler, "verilerin alınacağı birim" sütununda belirtilen birimler tarafından, aynı konuda hazırlanacak kılavuzda ve ayrıca birimlere gönderilecek yazıda belirtilen sürelerde Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilecektir. Performans hedeflerinin gerçekleşme durumları Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri için yılda iki kez (30/06/2015 ve 31/12/2015 itibarıyla) yapılacak olan izleme faaliyetleri ile belirlenecektir.

 

 

EYLEMLER

Eylem No

Eylem

Performans göstergesi

Performans Hedefi

Verilerin Alınacağı Birim

1

Kayıt altına alınan çalışan (4/a+4/b) sayısının artırılması

a) Dönem içinde KADİM servislerince kayıt altına alınan çalışan sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranı (%) (4/a+4/b)

a) %5

SPGM

(Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele D.B.)

b) Dönem içinde denetimler sonucu kayıt altına alınan çalışan sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış

oranı (%) (4/a+4/b)

b) %5

2

Sosyal güvenlik bilincinin artırılması ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

Yapılan bilgilendirme faaliyeti sayısı

Bilinçlendirme faaliyetlerinin kapsamına;

a)    Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı
resmî ve özel ilkokul,
ortaokul ve liseler ile
üniversitelerde,

b)               Askeri birliklerde,

c)        STK'larda,
yapılacak konferans, seminer,
panel vb. faaliyetler ve yazılı
ya da görsel medya aracılığı
ile yapılan tanıtım çalışmaları
girmektedir.

Sosyal Güvenlik Merkezi sayısına göre belirlenmiştir.

İl Müdürlükleri

SGM Sayısı

Faaliyet Sayısı

30-23

15

22-15

12

14-7

9

6-0

6

 

3

İcra yoluyla tahsilatın artırılması

a)İcra yoluyla yapılan tahsilatın bir önceki yıla göre artış oranı(%)

(2015 yılı içinde icra kanalıyla tahsil edilen tutarın, 2014 yılı içinde icra kanalıyla tahsil edilen tutara göre artış oranı(%))

a) %15

SPGM

(İhtilaflı Primler

D.B.)

b) Yıl içinde haciz yoluyla yapılan satış sayısının bir önceki yıl haciz yoluyla yapılan satış sayısına oranı(%)

b) %15

c) Yıl içinde haciz yoluyla yapılan mal satış tutarının bir önceki yıl haciz yoluyla satılan mal satışı tutarına oranı(%)

c) %15

4

Yaşlılık aylığı bağlama süresinin kısaltılması

İşlem tarihine göre toplam aylık bağlanan gün sayısının, aylık bağlanan kişi sayısına oranı (Gün)

4/a ve 4/b sigortalıları için: 30 gün veya 30 günün altında

EHGM

5

Hizmet isteme süresinin kısaltılması

Diğer il müdürlüklerinden gelen hizmet bilgisi talebine yanıt verme süresi (Talep tarihi ile cevap tarihi arasında geçen ortalama süre)

10 gün

SPGM

6

Sağlık faturalarının incelenerek avanslarının kapatılması

15/10/2014-15/09/2015 tarihlerine ait olan ve yıl içinde kapatılan sağlık faturalarının sayısının, 15/10/2014-15/09/2015 tarihleri arasında ünitelere teslim edilen sağlık faturalarının sayısına oranı(%)

Hastane, Eczane ve Optik için (% 100)

SGB

(Muhasebe D.B.)

7

İşyeri tescil bilgilerinin güncellenmesi

Yıl içinde ilgili birimce ünitelere gönderilen listelerden güncellenen işyeri tescil kütüğü sayısının, listede bulunan toplam işyeri tescil kütüğü sayısına oranı (%)

%75

SPGM

(İşverenler Daire Başkanlığı)

8

Elektronik Veri Girişlerinin Yapılması

Yıl içinde HUYAP girişleri yapılan veri sayısının, il müdürlüklerince HUYAP girişi yapılması gereken toplam veri sayısına oranı (%)

%100

Hukuk Müşavirliği

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET