gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK 6 ARALIKTA ELEKTRONİK RAPORLAMAYA KESİN GEÇİYOR

6 Aralık sonrasında elektronik raporlamalardaki eksiklikleri kesinti nedeni sayılacak.

06 Aralık 2010 Pazartesi 22:12

 

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA DUYURU(7)

Sağlık hizmet sunucularında ilaç temini amacıyla oluşturulan sağlık kurulu raporlarının hazırlanması ile ilgili olarak 9.11.2010 tarihinde Kurum Resmi internet sitesinde yayınlanan (6) numaralı duyuru ile gerekli açıklama yapılmıştır. Bu duyurunun 4 numaralı maddesinde;

“Kurumumuzca

Genel Müdürlüğümüze yapılan başvurularda bu uygulamada bazı yanlış anlaşılmalar olduğu ve anlaşmalı eczaneler tarafından LDL, KMY, ALT, Hbs değerleri gibi

Bu durumda gerek hasta ve gerek eczane mağduriyetine yol açılmaması için

ödemesi yapılacak ilaçlara ait reçete ve raporların Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda düzenlenmiş olması gerekliliği bulunmaktadır. Bu nedenle sözleşmeli eczanelerin SUT hükümlerine göre eksikliği bulunan elektronik raporlara dayanılarak reçete karşılamamaları gerekmektedir.” hükmü bulunmaktadır. SUT hükümlerine göre raporda hekim tarafından yazılması gerektiği halde açıklama kısmında bu bilgiler yer almayan bazı elektronik raporlara dayanılarak reçeteler karşılandığı belirlenmiştir. 1.11.2010 tarihinden 5.12.2010 (5.12.2010 dahil) tarihine kadar anlaşmalı eczanelerce reçetesi karşılanan ve laboratuar tetkiki gibi hekim tarafından tamamlanması gereken bölümleri eksik olan elektronik raporlara dayanılarak karşılanmış reçeteler için bu eksiklikler nedeniyle kesinti yapılmayacaktır.

6.12.2010 tarihinden itibaren

Tüm ilgililere

elektronik raporlarda yer alması gereken bilgileri eksik olan (örneğin LDL, KMY, ALT, Hbs değerleri gibi) reçeteler kesinlikle karşılanmayacak, hastalar gerekli düzenleme yapılmak üzere ilgili hekime yönlendirilecektir. önemle duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET