gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK 6111 YAPILANDIRMA BAŞVURULARINI SON GÜN YAPANLARIN İŞLEMLERİ

SGK 6111 sayılı Kanunun son gününde yaptığı açıklama ile internet üzerinden yapılan başvuruları kabul ederek, işveren ve sigortalıların kanundan yararlanmasını sağladı. Böylece internet, taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS yoluyla müracaat edenlerin yapılandırma işlemleri 6111 sayılı Kanuna göre yapılacaktır.

31 Mayıs 2011 Salı 22:35
SGK 6111 Yapılandırma Başvurularını  Son Gün Yapanların İşlemleri

 
 
 
 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;
 
- Kurumumuza olan prim ve diğer borçların peşin veya taksitler halinde ödenebilmesi,
 
- Kurumumuza olan borçlarını 2008 yılında 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü ve geçici 25 inci maddeleri uyarınca yapılandırdığı halde taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlara, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmalarını ihya imkanı,
 
- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki (eski Bağ-Kur) sigortalılardan, 5 yıldan fazla prim borcu olması nedeniyle sigortalılığı aynı Kanunun geçici 17 nci maddesi gereği durdurulmuş olanların, durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesi,
sağlanmıştır.
 
Anılan Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak son başvuru süresi, bugün (31 Mayıs 2011) itibariyle sona erecek olup;
 
Söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunacak olan işverenlerimizin 31/5/2011 tarihi itibariyle Kurumumuz internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapabilecekleri gibi,
 
Yine işverenlerimiz ve sigortalılarımızın Kurumumuzun internet sayfasında örneği bulunan başvuru formlarını doldurarak PTT vasıtasıyla taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS yoluyla müracaat edebileceklerdir. 31/5/2011 tarihi itibariyle belirtilen yollarla olmak kaydıyla posta ile yapılacak olan müracaatlar aynı tarih itibariyle Kurumumuza da yapılmış sayılacaktır.
 
Ayrıca işverenlerimiz ile sigortalılarımızın müracaatlarının tamamı alınana kadar Kurumumuz Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Merkezleri açık olacak, bunun yanında ünitelerimize gelen işveren ve sigortalıların mesai bitiminde başvuru formlarını teslim ederek yapılandırma başvurularını yapma imkânı sağlanacaktır.

Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET