gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNİ DURDURDU

Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığının 2014/4678 Esasına kayden açılan davaya ilişkin alınan kararında; davacı isteminin kabulü ile 18.04.2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin 26. maddesindeki “biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapar” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine SGK biyometrik kimlik doğrulama işlemini durdurdu.

08 Kasım 2014 Cumartesi 07:39
SGK BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNİ DURDURDU

SGK BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNİ TEKRAR ZORUNLU YAPTI

SGK yaptığı duyuruda;

08/11/2014 tarihli “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” konulu duyurumuzile Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığınca alınan yürütmeyi durdurma kararlarınaistinaden 08/11/2014 tarihi itibariyle biyometrik kimlik doğrulama sistemikullanılmaksızın MEDULA sisteminden provizyon alınabileceği ve biyometrik kimlikdoğrulama sistemine ilişkin yapılacak düzenlemelerin Kurum portalından duyurulacağıhususunda bilgi verilmişti.03/04/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin2014/180 Esas, K.2015/30 sayılı ve 19/03/2015 tarihli kararında “31.05.2006 tarihlive 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67. maddesininüçüncü fıkrasına, 01.03.2012 tarihli ve 6283 sayılı Kanunun 1. Maddesiyle eklenen“…biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ve/veya…” ibaresinin,Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın reddine kararı verilmiştir. Mezkur AnayasaMahkemesi kararı gereğince Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu tarafından yürütmeyidurdurma kararları kaldırılmıştır.Halen hem biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılmaksızın hem de kişininaçık rızasının alınması şartıyla biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılarakMEDULA sisteminden provizyon alınabilmektedir. Ancak 15.05.2015 tarihi itibariyleilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sağlık yardımları Kurumumuzca karşılanankişilerin özel sağlık hizmeti sunucularına başvurularında istisnai durumlar haricindebiyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılmaksızın MEDULA sisteminde provizyonverilmeyecektir.Bu kapsamda sağlık yardımları Kurumumuzca karşılanan kişilerin özel sağlıkhizmeti sunucularına başvurularında mağduriyet yaşamamalarını teminen özel sağlıkhizmeti sunucularının 15.05.2015 tarihinde kadar gerekli tüm önlemleri almaları vehazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.

  

SGK BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNİ DURDURDU


Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığının 2014/4678 Esasına kayden açılan davaya ilişkin alınan kararında; davacı isteminin kabulü ile 18.04.2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin 26. maddesindeki “biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapar” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi üzerine SGK biyometrik kimlik doğrulama işlemini durdurdu.


Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığının 2014/4562 Esasına kayden açılan davaya ilişkin alınan kararında; davacı isteminin kabulü ile hasta giriş kaydının yapılmamasına ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağı olan Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.6- Kimlik Tespiti başlıklı bölümünün 1. paragrafının 1. cümlesinde geçen “ve Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması zorunludur” ibaresi ile 2. cümlesinin tamamının ve 1.6.1- Biyometrik Kimlik Doğrulama İşlemi başlıklı bölümünün 1 ve 2 nolu paragraflarının yürütmesinin durdurulması kararı verilmişti.


Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığınca alınan kararlar nedeniyle bu duyurunun yayımlandığı tarih itibariyle biyometrik kimlik doğrulama sistemi kullanılmaksızın MEDULA sisteminden provizyon alınacak. Biyometrik kimlik doğrulama sistemine ilişkin yapılacak düzenlemeler SGK tarafından ayrıca duyurulacaktır. KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET