gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK DAVADAN FERAGAT EDİP YAPILANDIRILANLARDAN YARGILAMA VE VELALET ÜCRETİ İSTİYOR

SGK'ca 22.08.2011 tarihli yazı ile 6111 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen maddesinde, yapılandırma talebinde bulunup aynı zamanda açmış oldukları davalardan feragat eden borçlular hakkında, açmış oldukları davalar ile ilgili olarak 25/2/2011 tarihinden sonra tebliğ edilen kararlara ilişkin işlem yapılmayacağı ve bu borçluların Kurumumuz aleyhine hükmedilmiş yargılama giderlerini ve vekalet ücretini talep edemeyeceği düzenlenmiş olup, açmış oldukları davalardan feragat eden borçlular hakkında Kurumumuz lehine hükmedilmiş yargılama gideri ve vekalet ücretlerinin, ilgililerden tahsil olunması gerektiği belirtilmektedir.

25 Ağustos 2011 Perşembe 13:11
SGK Davadan Feragat Edip Yapılandırılanlardan Yargılama ve Velalet Ücreti İstiyor

13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendinde; “Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile idare aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunlar talep edilemez.” hükmü yer almaktadır.
Konuyla ilgili olarak yayınlanmış olan 18/3/2011 tarihli ve 2011-29 sayılı Genelgenin ‘5.18- Kapsama Giren Alacaklar Dolayısıyla Yapılan İtiraz ve Açılan Davalardan Feragat Edilmesi’ başlıklı bölümünde; “yeniden yapılandırma başvurusunun ardından davadan feragat ettiklerine dair dilekçe ile müracaat eden borçlular hakkında, 25/2/2011 ve sonrasında tebliğ edilen yargı kararları uyarınca işlem yapılmayacağı gibi, yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde de bulunulamayacaktır.” ifadesine yer verilmiş olması nedeniyle, ünitelerimizce, dava konusu olup yapılandırma talebinde bulunulan alacaklarımız dolayısıyla, davalarından feragat eden borçlular hakkında Kurumumuz lehine hükmedilen yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tahsil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.
6111 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen maddesinde, yapılandırma talebinde bulunup aynı zamanda açmış oldukları davalardan feragat eden borçlular hakkında, açmış oldukları davalar ile ilgili olarak 25/2/2011 tarihinden sonra tebliğ edilen kararlara ilişkin işlem yapılmayacağı ve bu borçluların Kurumumuz aleyhine hükmedilmiş yargılama giderlerini ve vekalet ücretini talep edemeyeceği düzenlenmiş olup, açmış oldukları davalardan feragat eden borçlular hakkında Kurumumuz lehine hükmedilmiş yargılama gideri ve vekalet ücretlerinin, ilgililerden tahsil olunması gerekmektedir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET