gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK DAVALARA KARŞI KENDİNİNİ GARANTİYE ALDI

Sosyal Güvenlik Kurumuna yönelik dava sayılarını artması üzerine, Torba Kanun ile SGK aleyhine sonuçlanan davalarda Kurumu koruyucu bazı önlemler alındı.

22 Temmuz 2014 Salı 08:17
SGK DAVALARA KARŞI KENDİNİNİ GARANTİYE ALDI

Sosyal Güvenlik Kurumuna yönelik dava sayılarını artması üzerine, Torba Kanun ile SGK aleyhine sonuçlanan davalarda Kurumu koruyucu bazı önlemler alındı.


Özellikle hizmet tespit davaları, sağlık harcamaları davaları, aylık ve gelire ilişkin davaların sayısı gün geçtikçe arttığı biliniyor. Bu davaların önemli bir bölümü ise Kurum aleyhine sonuçlanmaktadır.


Torba Kanun ile;

1) Sosyal Güvenlik Kurumunun taraf olduğu her türlü davalarda kurum aleyhine hükmedilen asıl alacak ile vekalet ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya vekilinin Kuruma ödemeye dayanak makbuz ve belgelerle birlikte yazılı şekilde yapacağı müracaat üzerine bildireceği banka hesap numarasına, müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenecek. 

2) Bu süre geçmeden kurum aleyhine cebri icra yollarına başvurulamayacak. 

3) Belirtilen sürede ödeme yapılamaması halinde, söz konusu alacaklar genel hükümler dairesinde tahsil edilecek. Mahkeme kararlarında yer alan miktarların kararın kesinleşmesinden önce ödenmesi halinde, söz konusu kararların ilgili mercilerce bozulmasına müteakip ödenen miktarlar, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilecek.  

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET