gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK DENETMENLİK SINAV BİLGİLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu BaŞkanlığı (SGK) Kurum İçi Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yeterlik Sınavı İle İlgili Bilgiler duyuruldu.

13 Temmuz 2011 Çarşamba 11:38
SGK Denetmenlik Sınav Bilgileri

 
 SINAVIN ADI
Sosyal Güvenlik Kurumu BaŞkanlığı (SGK) Kurum İçi Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yeterlik Sınavı.
SINAV ÜCRETİ
Sınava girecek her aday; 40 TL (kırk TL KDV dahil) sınav ücretini 25-29 Temmuz 2011 tarihleri arasında; Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) Döner Sermaye İŞletmesinin T.C. Ziraat Bankası BeŞevler İubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez İubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.
SINAV BAİVURUSU
ü Sınava girecek aday baŞvuru ücretini yatırdıktan sonra sınav baŞvurularını 25-29 Temmuz 2011 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapacaktır.
ü Sınava girecek kurum personeline ait aday listesi 13 Temmuz 2011 tarihinde SGK tarafından hazırlanarak EĞİTEK’e gönderilecektir.
ü Adayların sınav giriŞ belgeleri; 08-12 Ağustos 2011 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
 
SINAV YERİ
ANKARA
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
14 Ağustos 2011, Pazar günü, Saat: 10:00
SINAV UYGULAMASI
ü Sınav 120 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.
 
ü Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluŞan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
 
ü Adaylar sınava, sınav giriŞ belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile girecektir. Sınav giriŞ belgesi ile özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 
ü Adaylar sınav esnasında ve sınav binasında sigara içmeyecekler, sigara içenler hakkında 4207 sayılı Kanun gereğince iŞlem yapılacaktır.

Sınav bilgileri için upload/SosyalGuvKrmBaskDuyuru2011.pdf tıklayınız.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET