gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYONI İLE ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMAN HEKİMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA YA

SGK Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Uygulamaları ile Anestezi ve Reanimasyon Uzman Hekimleri Hakkında Açıklama Yaptı.

26 Ağustos 2012 Pazar 11:39

 MEDULA-hastane sisteminde 2010/124 sayılı Genelge kapsamında Kurumumuz ile sözleşmeli/

protokollü sağlık hizmet sunucularınca yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri için uygulanmakta olan
kotalar bu genelgenin son paragrafında belirtilen hükümler doğrultusunda belirlenmiştir. Ancak, 2012 yılı
Özel Sağlık Hizmet Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alınmasına Dair Sözleşmesine istinaden, fizik tedavi
ve rehabilitasyon uzman hekimlerinin çalışma saatlerinin haftalık olarak sisteme girilmeye başlanması
sebebiyle, yukarıda belirtilen genelgede belirtilen 10 seanslık ve 80 seanslık kontrollerde düzenleme
yapılmasına gerek duyulmuştur.
Konuyla ilgili olarak MEDULA-hastane sisteminde Yapılan düzenlemeye istinaden;
Bir hekimin günlük çalışma saati 8 saat ise günde 80 seans SUT eki Ek-9A listesinde yıldızsız olan işlemlerden
ve 16 seans SUT eki Ek-9A listesinde yıldızlı olan işlemlerden yapılabilmekte iken, bu kurallar hekimlerin
haftalık çalışma saatlerine istinaden uyarlanmıştır. (Örn. Bir hekimin haftalık çalışma saati 40 saat ise, o hafta
bu hekim üzerinden 400 seans SUT eki Ek-9A listesinde yıldızsız olan işlemlerden ve 80 seans SUT eki Ek-9A
listesinde yıldızlı olan işlemlerden Kurumumuza fatura düzenleyebilmesine izin verilmektedir). Kontroller
haftalık yapılacak olup, hekimin çalışmadığı günlerde veya çalıştığı saatten fazla fizik tedavi ve rehabilitasyon
işleminin Kurumumuza fatura edilmesi gibi usulsüz durumların tespiti halinde sağlık hizmet sunucuları
yaptıkları usulsüzlüklerden sorumlu olacaklardır.
2. Kurumumuzca, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan görüşe istinaden,
a) SUT eki Ek-8 listesinde belirtilmiş olan tüm A, B, C grubu ameliyat ve girişimlerin tümünde,
b) D ve E grubu duyurumuz ekinde yer alan işlemlerin,
anestezi ve reanimasyon uzman hekimi eşliğinde yapılması gerekliliği bulunmaktadır. Bu itibarla, MEDULAhastane
sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yukarıda a ve b maddelerinde belirtilen işlemler ve
bu işlemlerin (SUT eki Ek-9 listesinde yer alan karşılıklarında da olmak üzere), Kurumumuza fatura
edilebilmesi için MEDULA-hastane sistemi üzerinden anestezi ve reanimasyon uzman hekimi bilgisinin
girilmesi gerekmekte olup, 03.09.2012 tarihinden itibaren konuya ilişkin uygulama sistemde başlayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET