gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNDE MÜHÜR İMZA İSTİYOR

Sağlık Bakanlığı düzenlemesi ile kaldırılan mühür ve imzayı SGK istemektedir.

24 Ağustos 2011 Çarşamba 09:24
SGK Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinde Mühür İmza İstiyor

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Sağlık Raporlarından Tasdik ve Mühürün Kaldırılması” konulu 30.05.2011 tarih ve 2011/39 sayılı Genelgenin 14 üncü maddesinde “Sağlık Hizmet sunucularınca düzenlenen ilaç, üçlü heyet, durum bildirir, istirahat, tıbbi malzeme vb. raporlar ile sağlık kurumlarınca düzenlenen diğer sağlık kurulu raporları ile tek tabip raporlarında da ilgili mevzuatında zorunlu tutulmayan haller dışında mühür ve başhekim onayı aranmayacaktır. Başhekim onay ve mühür işlemleri dışında kalan uygulamalara (kayıt, arşivleme, vb.) aynen devam edilecektir.” denilmektedir.
                               
Sağlık Bakanlığının sözkonusu düzenlemesinin Kurumumuz mevzuatı yönünden yanlış yorumlara neden olmaması bakımından işgöremezlik belgesi düzenlenmesi ile ilgili olarak açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
“Kurumumuz örnek belgeleri arasında yer alan ve istirahatlı bırakılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendine tabi sigortalılar için düzenlenen “geçici işgöremezlik belgesi” ile iş göremezlik hali nedeni ile düzenlenecek “sağlık kurulu raporu” Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 45 inci maddesi hükmü gereğince ödemeye esas belge olup, eksiksiz doldurularak sağlık hizmet sunucusu yetkilisi (baş hekim) tarafından onaylanması gerekmektedir. Kurumumuzca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca istirahatlı bırakılan sigortalılarımız hakkında düzenlenen işgöremezlik belgesi ve sağlık kurulu raporlarında mevzuatımız gereği isim kaşesi, mühür ve imza onayının bulunmasını zorunludur.”

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET